ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา
นักวิจัย : บัญชา ธนบุญสมบัติ , ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ , ภัทราวรรณ คหะวงศ์ , Buncha Thanaboonsombut , Chainoi Charnchaisompob , Patarawan Kahawong
คำค้น : Composites materials , Engineering and technology , Materials , Materials engineering , Sporting goods , วัสดุ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , อุปกรณ์กีฬา , เครื่องกีฬา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลศาสตร์ทางชีวภาพเป็นศาสตร์ที่สนใจที่เกี่ยวกับแรงที่เกิดขึ้น น้ำหนักตัว และแรงจากภายนอกที่คนเราจะได้รับระหว่างการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกาย เป็นการประยุกต์กฏพื้นฐานทางฟิสิกส์ และกลศาสตร์ที่มีต่อข้อต่อ เอ็น และกล้ามเนื้อของร่างกายร่วมกับความรู้ทางด้านสรีรวิทยา ซึ่งกฎทางกลศาสตร์เหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากมีปัจจัยภายในร่างกายจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสามารถใช้เป็นแนวทางได้จากข้อมูลทั้งจากห้องปฏิบัติการ และจากการทดลองภาคสนาม แรงชนิดหลัก ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องขณะเล่นกีฬาได้แก่ แรงดึง แรงกด แรงดัดงอ แรงบิด และแรงเฉือน ในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์กีฬาจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงแรงทางกลศาสตร์ต่าง ๆ ที่กระทำต่อร่างกายของคนเราซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกีฬา ในหลายกรณีเมื่อพิจารณาถึงการออกแบบอุปกรณ์กีฬาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจพื้นฐานของกลศาสตร์ทางชีวภาพ โดยจุดประสงค์หลักของการศึกษาเหล่านี้คือ เพื่อป้องกันนักกีฬาจากการบาดเจ็บ ในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์กีฬาที่ดีสักชิ้น วัสดุที่นำมาใช้จะมีบทบาทสำคัญหลายประการ เช่น ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับน้ำหนักและพลังงาน และยังต้องมีความสวยงาม ดึงดูดตาผู้ซื้อโดยไม่เกิดการสูญเสียสมบัติที่ต้องการ บทความชุดนี้ เป็นการนำเสนอการเลือกใช้วัสดุในอุปกรณ์กีฬา โดยจะเน้นถึงบทบาทต่างๆ ของวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์กีฬา

บรรณานุกรม :
บัญชา ธนบุญสมบัติ , ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ , ภัทราวรรณ คหะวงศ์ , Buncha Thanaboonsombut , Chainoi Charnchaisompob , Patarawan Kahawong . (2543). วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัญชา ธนบุญสมบัติ , ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ , ภัทราวรรณ คหะวงศ์ , Buncha Thanaboonsombut , Chainoi Charnchaisompob , Patarawan Kahawong . 2543. "วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัญชา ธนบุญสมบัติ , ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ , ภัทราวรรณ คหะวงศ์ , Buncha Thanaboonsombut , Chainoi Charnchaisompob , Patarawan Kahawong . "วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
บัญชา ธนบุญสมบัติ , ชัยน้อย ชาญชัยสมภพ , ภัทราวรรณ คหะวงศ์ , Buncha Thanaboonsombut , Chainoi Charnchaisompob , Patarawan Kahawong . วัสดุสำหรับอุปกรณ์กีฬา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.