ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี
นักวิจัย : สุภา หารหนองบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730467000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภา หารหนองบัว . (2550). การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภา หารหนองบัว . 2550. "การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุภา หารหนองบัว . "การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
สุภา หารหนองบัว . การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อทำนายโครงสร้าง คุณสมบัติ และความเป็นอันตรายองสารเคมี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.