ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน
นักวิจัย : พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ดร.นภาพร ยอดสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140048002&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ดร.นภาพร ยอดสิน . (2555). การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ดร.นภาพร ยอดสิน . 2555. "การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ดร.นภาพร ยอดสิน . "การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ดร.นภาพร ยอดสิน . การพัฒนาคู่มือการประเมินคุณภาพชีวิตของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.