ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
นักวิจัย : สุมิตรา จรสโรจน์กุล , Sumittra Charojrochkul
คำค้น : Biomaterials , Biomedical Engineering , Biomedical materials , Bone substitutes , Bones , Cattle , Dental materials , Engineering and technology , Hydroxyapatite , Porous materials , กระดูกควาย , กระดูกวัว , วัสดุทดแทนกระดูก , วัสดุทางการแพทย์ , วัสดุรูพรุน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , ไฮดรอกซีอะพาไทต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไฮดรอกซีแอปาไทต์ (hydroxyapatite, HA) ในลักษณะของเซรามิกนั้นใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเกี่ยวข้องกับเซรามิกชนิดนี้ ทั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [1] และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [2] ความสนใจในงานวิจัยมุ่งไปที่การเตรียมผงไฮดรอกซีแอปาไทต์ แต่ไม่ได้เน้นไปทางด้านกระบวนการ sintering ของวัสดุที่เผาแล้วซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ proposal ฉบับนี้ วิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการทำผงไฮดรอกซีแอปาไทต์ (hydroxyapatite, HA) คือ การเผาจากสถานะของแข็ง คุณสมบัติที่ต้องการที่เหมาะสมกับการใช้งานมีปัจจัยสำคัญมากจาก โครงสร้างแบบจุลภาคและส่วนผสมทางเคมี โครงสร้างแบบจุลภาคที่ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของชิ้นงานก่อนการเผา และปัจจัยในการเผา เช่น อุณหภูมิการเผา เวลาที่ใช้ในการเผา และบรรยากาศในการเผา โครงการวิจัยนี้ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาประสบการและความเช้าใจเกี่ยวกับการเผาไฮดรอกซีแอปาไทต์ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบคุมลักษณะโครงสร้างทางจุลภาค คาดว่าผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับงานวิจัยแนวลึกในขั้นต่อไป ซึ่งจะนำเสนอโครงการได้ในเวลาประมาณ 18 เดือน ในงานวิจัยนี้ใช้ผง HA สองชนิด ชนิดที่ผลิตขึ้นเองในห้องปฏิบัติการและชนิดที่ใช้ในทางการค้า โครงการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาคุณสมบัติเชิงจลน์ของการเผา และผลของความหนาแน่น และกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางจุลภาคในภาวะที่มีไอน้ำในบรรยากาศระหว่างการเผา Hydroxyapatite (HA) in the sintered ceramic form is exploited as a bone-replacement in prosthesis technology. Work has been in progress for some years at MTEC [1] and at chulalongkorn University, Thailand [2]. Attention has been focussed on the preparation of HA powders and not on the sintering process of the material; the present proposaladdresses this latter aspect. The conventional route for forming a bio-compatible HA from powder is by solid state sintering. The suitability of the sintered ceramic for the application depends critically on microstructure as well as on chemical composition. The developed microstructure depends on the structure of the 'green' compact and on the sintering conditions, viz. sintering temperature-time schedule and on the sintering atmosphere. The proposal sets out to improve 'in-house' experience and understanding of the sintering of HA, and particularly microstructure - control It is anticipated that the results of the study will serve as a basis for a further and more sharply focussed proposal to be submitted in appriximately 18 months time. The study will involve two HA powders, on prepared 'in-house' and the other a commercial variety, The study will provide some basic knowledge concerning sintering kinetics, and particularly on the sensitivity of the densification and microstructural development processes to the presence of water vapour in the sintering atmosphere.

บรรณานุกรม :
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , Sumittra Charojrochkul . (2548). การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , Sumittra Charojrochkul . 2548. "การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , Sumittra Charojrochkul . "การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สุมิตรา จรสโรจน์กุล , Sumittra Charojrochkul . การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.