ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
นักวิจัย : สุรชัย สถิตคุณารัตน์ , หงษ์สุดา สอนกลิ่น , โสภิดา ทองโสภิต , Surachai Sathitkunarat , Hongsuda Sornklin , Sopida Tongsopit
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Plastics industry and trade , Polymers , Technology roadmapping , Thailand , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. สำนักงานกลาง , อุตสาหกรรมพลาสติก , แผนที่นำทางเทคโนโลยี , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9172
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างแผนที่นำทางเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เป็นเทคนิคในด้านการมองอนาคตที่มีประสิทธิภาพสูงในการสนับสนุนการวางแผนภายในองค์กร อุตสาหกรรม หรือประเทศ รวมถึงการจัดการเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน การสร้างแผนที่นำทางเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในระยะหลังแผนที่นำทางถูกนำมาใช้อย่างมากเพื่อสนับสนุนโครงการคาดการณ์อนาคตทั้งในระดับชาติ และระดับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แผนที่นำทางเทคโนโลยีระดับชาติของเกาหลี แผนที่นำทางเทคโนโลยีของสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SIA) แผนที่นำทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอลูมินั่ม และแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับยานพาหนะขนส่งทางบก หลักการอย่างสังเขปของแผนที่นำทางเทคโนโลยี คือ จะต้องจัดหาข้อมูลมาสนับสนุนให้มองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างแนวโน้มตลาด ความสามารถทางเทคโนโลยีที่ต้องมี และทรัพยากร (คน เงิน โครงสร้างพื้นฐาน) ที่มีอยู่เข้าด้วยกัน และปรับเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ไปตามมิติของเวลาที่อาจเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลโดยรอบด้านแล้วก็จะใช้การนำเสนอด้วยเครื่องมือกราฟฟิกต่าง ๆ เช่น รูป หมายเหตุ และรหัสสี เพื่อชี้จุดตัดสินใจที่สำคัญ เส้นทาง และอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางจากตำแหน่งในปัจจุบันสู่วิสัยทัศน์ในอนาคต แผนที่นำทางสามารถสนับสนุนเป้าหมายที่แตกต่างหลากหลายทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การสำรวจโอกาสใหม่ ๆ การจัดสรร และการบริหารจัดการทรัพยากร การปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ จนถึงการวางแผน และกำหนดนโยบายการจัดสรรทรัพยากร ฯลฯ โครงการ “แผนที่นำทางด้านยุทธศาตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย (Strategic-Product Technology Roadmap for Thai Plastic Industry)” เริ่มขึ้นด้วยการสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight) สวทช. เป็นผู้รับดำเนินโครงการร่วมกับ iTAP ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ได้ร่วมกันพัฒนาแผนที่นำทางฉบับนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหาทิศทางโดยรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยใน 10 ปีข้างหน้าในระดับยุทธศาสตร์ มากกว่าการเข้าไปแก้ปัญหาทีละจุด หรืออย่างน้อยเพื่อทำให้เห็นว่าการแก้ปัญหาทีละจุดในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะนำอุตสาหกรรมไปสู่อะไร และมีเทคโนโลยีใดที่อุตสาหกรรมไทยต้องเร่งวางรากฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเตรียมตัวไม่น้อยก็ตาม

บรรณานุกรม :
สุรชัย สถิตคุณารัตน์ , หงษ์สุดา สอนกลิ่น , โสภิดา ทองโสภิต , Surachai Sathitkunarat , Hongsuda Sornklin , Sopida Tongsopit . (2552). แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรชัย สถิตคุณารัตน์ , หงษ์สุดา สอนกลิ่น , โสภิดา ทองโสภิต , Surachai Sathitkunarat , Hongsuda Sornklin , Sopida Tongsopit . 2552. "แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรชัย สถิตคุณารัตน์ , หงษ์สุดา สอนกลิ่น , โสภิดา ทองโสภิต , Surachai Sathitkunarat , Hongsuda Sornklin , Sopida Tongsopit . "แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สุรชัย สถิตคุณารัตน์ , หงษ์สุดา สอนกลิ่น , โสภิดา ทองโสภิต , Surachai Sathitkunarat , Hongsuda Sornklin , Sopida Tongsopit . แผนที่นำทางด้านยุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.