ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท
นักวิจัย : กาญจนา วานิชกร , วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , Kanchana Wanichkorn , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong
คำค้น : Broadband communication systems , Broadband network technology , Communication technologies , Engineering and technology , Internet , Wireless communication systems , ระบบสื่อสารแบบบรอดแบนด์ , ระบบสื่อสารไร้สาย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9166
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การขยายบริการโทรคมนาคมและสารสนเทศให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่นั้น หากปล่อยให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามกลไกตลาด แน่นอนบริการต่างๆ จะไม่สามารถเข้าถึงประชาชนในชนบท เนื่องจาก การลงทุนในพื้นที่ห่างไกลจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับกลับมามักจะไม่คุ้มค่าต่อเงินที่ได้ลงทุนไป จากตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต (Internet penetration) ที่ 15.5 ต่อ 100 คน ซึ่ง หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน อัตราส่วนดังกล่าวจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนั้น จำเป็นต้องใช้นโยบายการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมเข้ามาสนับสนุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) การกำหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขยายการให้บริการไปสู่พื้นที่ชนบท เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย (Wireless broadband Technology) ทำให้การลงทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและสารสนเทศในส่วนโครงข่ายปลายทาง (Last Mile network) มีราคาถูกลงมาก ตลอดจนสามารถติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว และมีคุณภาพเทียบเท่ากับเทคโนโลยี บรอดแบนด์แบบมีสาย (Wireline Broadband Technology) อีกทั้งยังสามารถนำมาให้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปพร้อมๆ กัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรากฎการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการเล็ก ผู้ประกอบการในท้องถิ่น หรือแม้แต่ชุมชน มีโอกาสมากขึ้นที่จะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในท้องถิ่นของตนเองได้ ด้วยเหตุนี้โครงการจึงมุ่งวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์บนเทคโนโลยีแบบ IP based (Internet Protocol Based) แบบไร้สายซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนแนวโน้มของการสื่อสารในอนาคตที่จะหลอมรวมการให้บริการสื่อสารด้วยเสียง (Voice) และสื่อสารด้วยข้อมูล (Data) เข้าไว้เป็นหนึ่งเดียว และสามารถรองรับการใช้งาน VoIP (Voice over Internet Protocol) และ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่วงระยะเวลาแห่งการพัฒนานี้ โดยอุปกรณ์ในระบบ Rural Wireless Broadband Access (RWBA) นั้นไม่เพียงแต่สามารถรองรับความต้องการการใช้งานโทรศัพท์ที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน แต่ยังสามารถตอบสนองอุปสงค์ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย จึงสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาและต้นทุนของอุปกรณ์ลงได้เนื่องจากเป็นงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นในประเทศ

บรรณานุกรม :
กาญจนา วานิชกร , วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , Kanchana Wanichkorn , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong . (2551). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , Kanchana Wanichkorn , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong . 2551. "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กาญจนา วานิชกร , วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , Kanchana Wanichkorn , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong . "รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กาญจนา วานิชกร , วรัญญู ผิวทองคำ , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , Kanchana Wanichkorn , Waranyoo Phiwthongkham , Sutat Patomnuphong . รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการบรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.