ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Orachat Leingpeboon
คำค้น : Computer games , Computer software , Electronic games industry , Games , Information, computing and communication sciences , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกม , เกมคอมพิวเตอร์ , เกมอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้เป็นชิ้นงานหนึ่ง ซึ่งต้องส่งมอบให้กับ SIPA ตามสัญญาการจ้างงานในโครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549 อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นไม่นาน หากแต่การขยายตัวมีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีขนาดของตลาดใหญ่พอๆ กับอุตสาหกรรมภาพยนต์ที่เกิดขึ้นมาก่อน จากการศึกษาของ OECD (2005) ได้ประมาณการว่าขนาดของมูลค่าตลาดเกมทั่วโลกในปี 2006 (เฉพาะซอฟต์แวร์เกม ไม่นับรวม middleware และเครื่องเล่นเกม) มีมูลค่ามากกว่า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทย การศึกษานี้ได้ประมาณการว่าขนาดของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 7.4 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 ของมูลค่าตลาดเกมทั่วโลก การศึกษานี้ยังเห็นว่าถึงแม้ในอนาคตจำนวนผู้เล่นเกมในประเทศไทยจะมีเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะไม่หวือหวาเหมือนในอดีต โดยคาดว่ามูลค่าตลาดเกมในประเทศไทยในปี 2007 จะขยายจากปี 2006 ประมาณร้อยละ 10 โดยตลาดเกมประเภทออนไลน์เป็นตลาดที่มีการขยายตัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดเกมประเภทอื่น ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยสำคัญมาจากการแข่งขันที่มีสูงและการจัดหาเกมที่ไม่ถูกตามลิขสิทธิ์ นอกจากนี้การเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ยังต้องอิงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอื่น เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และการให้บริการด้านบอร์ดแบนด์ ในอนาคตตลาดเกมออนไลน์จะเป็นสนามรบของผู้ประกอบการเนื่องจากในอนาคตเครื่องเล่นเกมใน platform ต่างๆ จะถูกพัฒนาให้สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟสไตน์ของผู้เล่นเกมที่ชอบความเป็นสังคม ดังนั้นสังคมเกม (game community) จะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อสังคมในอนาคต อุตสาหกรรมการพัฒนาเกมในประเทศไทยยังต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐทั้งในด้านของการพัฒนากำลังคนให้ตรงและสามารถใช้งานจริงในอุตสาหกรรม มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมผู้พัฒนาและผู้ประกอบการเกม มาตรการทางการตลาด รวมทั้งการสร้างทักษะในด้านของการบริหารโครงการให้แก่ผู้พัฒนาไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแต้มต่อให้กับอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Orachat Leingpeboon . (2550). รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Orachat Leingpeboon . 2550. "รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Orachat Leingpeboon . "รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Orachat Leingpeboon . รายงานวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี (Trend Analysis) เรื่อง "สถานภาพและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเกม". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.