ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา
นักวิจัย : ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , Chadamas Thuvasethakul , Piengpen Butkatanyoo , Direk Chareonpol
คำค้น : Business and management , Commerce, management and services , Free trade , Information technology , Intellectual propert , Intellectual property valuation and management , การค้าเสรีและการคุ้มครอง , การเจรจาการค้า , ทรัพย์สินทางปัญญา , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8929
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกี่ยวข้องกับการค้าและบริการด้านโทรคมนาคม ด้านคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการค้าและการบริการในกิจการข้างต้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ ประเด็นใหม่ๆด้านทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการค้าการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะนำไปสู่การขยายตัวของการเจริญเติบโตทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าและบริการในประเด็นข้างต้น รวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม อาจรวมเรียกได้ว่าเป็นประเป็นทางการค้าในยุคดิจิทัล (digital trade agenda) ที่สำคัญในปัจจุบัน รายงานในส่วนนี้ จะนำเสนอประเด็นใหม่ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการคุ้มครองเทคโนโลยีที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงและการทำซ้ำงานอันมีลิขสิทธิ์ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมนกับเครื่องหมายการค้า การคุ้มครองสัญญาณดาวเทียมบันทึกรายการที่เข้ารหัสไว้ และการจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นใหม่ที่ได้ขยายความคุ้มครองแก่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญามากกว่ามาตรฐานภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่ชื่อว่า Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) มาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ TRIPS เหล่านี้ได้ถูกประเทศที่พัฒนาแล้วมองว่าเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ำ และไม่เพียงพอต่อการปกป้องงานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลอีกต่อไป เนื่องจากงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกแปรไปอยู่ในรูปดิจิตอลมากขึ้น และมีการขยายการเจริญเติบโตทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นได้ง่าย รวดเร็ว

บรรณานุกรม :
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , Chadamas Thuvasethakul , Piengpen Butkatanyoo , Direk Chareonpol . (2549). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , Chadamas Thuvasethakul , Piengpen Butkatanyoo , Direk Chareonpol . 2549. "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , Chadamas Thuvasethakul , Piengpen Butkatanyoo , Direk Chareonpol . "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ดิเรก เจริญผล , ปริญญา ชฏิลาลัย , เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , Chadamas Thuvasethakul , Piengpen Butkatanyoo , Direk Chareonpol . รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: ทรัพย์สินทางปัญญา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.