ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
นักวิจัย : รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0740035000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร . (2551). การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร . 2551. "การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร . "การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ , สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , ชุติมา ชวลิตมณเฑียร . การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.