ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
นักวิจัย : สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0430217000&BudgetYear=2003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ . (2546). การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ . 2546. "การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ . "การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ , ศรันยา เกษมบุญญากร (เผือกผ่อง) , รุ่งทิพย์ ลุยเลา , ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ . การพัฒนาคุณภาพของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าไหม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.