ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC)
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Apicit Tantaworrasilp , Wuttikorn Chaopramualkul , Suthee Phoojaruenchanachai
คำค้น : Automatic control , Automatic control systems , CNC , Engineering and technology , Machinery in the workplace , Manufacturing engineering , Process control , การควบคุมกระบวนการผลิต , การควบคุมอัตโนมัติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม , เครื่องซีเอ็นซี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8314
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการรีโทรฟิตเครื่องจักรกลให้ทำงานแบบอัตโนมัติเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายแต่มักประสบปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่จะนำมาใช้ควบคุมเครื่องจักรกลเหล่านั้น เนื่องจากโปรแกรมมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้น ทางทีมงานห้องปฏิบัติงานวิจัยการผลิตอัตโนมัติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้ศึกษาวิธีลดค่าใช้จ่ายทางด้านโปรแกรม และพบว่าโปรแกรม Enhance machine control หรือ EMC สามารถนำมาใช้ควบคุมเครื่องจักรกลให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากโปรแกรมนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux Operation System) โดยถูกพัฒนาขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) ดังนั้น จึงไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่น่าสนใจคือโปรแกรมนี้ได้มีผู้ใช้งานอยู่ทั่วโลก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และจากประสบการณ์ของคณะผู้จัดทำที่ได้ทดลองนำโปรแกรม EMC มาใช้กับเครื่องกัดชิ้นงานขนาดเล็กในห้องปฏิบัติการ และพบว่าโปรแกรมมีการส่งสัญญาณควบคุมเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีการใช้งานไม่ยุ่งยาก แต่จะมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการทดลอง ในส่วนของต่อใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์กับชุดควบคุมการเคลื่อนที่ และการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ภายในไฟล์ Configure ของโปรแกรม ดังนั้นทางทีมงานวิจัยฯ จึงได้จัดทำหนังสือขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความสะดวกในการนำไปใช้งานมากขึ้น แต่ที่สำคัญผู้ใช้งานจะต้องทุ่มเทเวลาในการทดลองใช้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ประสบความสำเร็จในการนำโปรแกรม EMC ไปใช้งานกับเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 10 บทด้วยกันคือ
บทที่ 1 จะอธิบายความเป็นมาและหน่วยงานที่เริ่มต้นพัฒนาโปรแกรม EMC รวมถึงส่วนประกอบโดยรวมของโปรแกรม EMC ในบทที่ 2 จะอธิบายการติดตั้งโปรแกรม EMC แบบ BDI-Live จากแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับหนังสือ ซึ่งเป็นวิธีติดตั้งที่สะดวกต่อผู้ใช้งานมากที่สุด บทที่ 4 จะอธิบายวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์เบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปิดโปรแกรมเอดิเตอร์เข้าไปแก้ไข (configure) ไฟล์ของโปรแกรม EMC ได้ รวมถึงการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ฟล็อปปี้ดิสก์ แฮนดี-ไดรฟ์ และซีดีรอมเป็นต้น บทที่ 4 จะอธิบายการใช้งานโปรแกรม EMC ผ่านหน้าจอกราฟิกแบบมินิ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการควบคุมเครื่องจักรกลมากขึ้น บทที่ 5 จะอธิบายการปรับแต่งไฟล์เพื่อให้โปรแกรมทำงานสอดคล้องกับเครื่องจักรกลที่นำมาใช้งาน รวมถึงการยกตัวอย่างการปรับแต่งไฟล์ INI สำหรับเครื่องกัดชิ้นงานขนาดเล็ก บทที่ 6 จะอธิบาย การต่อใช้งานพอร์ตขนาน ที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณควบคุมออกไปยังชุดขับสเตปเปอร์มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนแกนของเครื่องจักรกล รวมถึงยกตัวอย่างวงจรเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว บทที่ 7 จะอธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลด้วยรหัส G บทที่ 8 จะอธิบายการใช้งานไฟล์เครื่องมือและการชดเชยรัศมีการกัดชิ้นงานด้วยรหัส G บทที่ 9 จะอธิบายระบบพิกัดของแกนเครื่องจักรกลและการชดเชยการเคลื่อนที่ของเครื่องมือด้วย รหัส G92 และในบทที่ 10 จะอธิบายการทำงานแบบ วัฏจักรหรือการทำงานแบบซ้ำๆ กัน เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเขียนรหัสคำสั่งได้อย่างกะทัดรัด หากผู้ที่สนใจนำโปรแกรม EMC ไปใช้งานแล้วเกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม การปรับแต่งแก้ไขไฟล์ หรือจะเป็นการต่อใช้งานกับมอเตอร์ ก็สามารถติดต่อสอบถามมายังคณะผู้จัดทำได้ ซึ่งมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือต่างๆ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนำโปรแกรม EMC ไปใช้ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้เป็นอย่างดี และหากมีข้อผิดพลาดประการใด หรือท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ทางอีเมล์ apicit.tantaworrasilp@nectec.or.th ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง

บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Apicit Tantaworrasilp , Wuttikorn Chaopramualkul , Suthee Phoojaruenchanachai . (2550). เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Apicit Tantaworrasilp , Wuttikorn Chaopramualkul , Suthee Phoojaruenchanachai . 2550. "เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Apicit Tantaworrasilp , Wuttikorn Chaopramualkul , Suthee Phoojaruenchanachai . "เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Apicit Tantaworrasilp , Wuttikorn Chaopramualkul , Suthee Phoojaruenchanachai . เทคโนโลยีซีเอ็นซีแบบประหยัดด้วย Enhanced Machine Control (EMC). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.