ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , ชำนาญ ปัญญาใส , เจนวิทย์ ศรีหารักษา , วัชรากร หนูทอง , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา , อนุกูล น้อยไม้ , วีระชัย จันทร์สุด , ลัญจนา นิตยพัฒน์ , วีรวรรณ เจริญทรัพย์ , เฉลิม คงชอบ , เกิดศิริ ขันติกิตติกุล , ศุภรา พันธุ์ติยะ , Thaweesak Koanantakool , Itti Rittaporn
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Radio frequency identification systems , RFID , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อาร์เอฟไอดี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8290
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการระบุหรือชี้เฉพาะโดยใช้คลื่นวิทยุ (RFID: Radio Frequency Identification) กำลังแพร่หลายและมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเรา ตั้งแต่การเดินทาง การซื้อขายสินค้า บัตรพนักงาน บัตรเติมเงิน จนถึงระบบที่ ซับซ้อน เช่น ในเรื่องของระบบการขนส่ง (Logistics) ระบบคงคลัง หลายๆ ท่านอาจจะรู้สึกแปลกใจว่า ในสื่อต่างๆ จะมีการพูดถึงเทคโนโลยี RFID เป็นอย่างมาก จนบางครั้งเราอาจจะสับสนว่าคืออะไรกันแน่ มีอะไรดีจริงๆ หรือ มีคุณมีโทษกับเราแค่ไหน หรือว่ามองในเชิงธุรกิจแล้ว เมื่อนำมาใช้งานจะช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นอย่างไร
หนังสือ “รู้จักกับเทคโนโลยี RFID” นี้ จะเปิดโลกทัศน์ของผู้อ่านให้รู้จักกับเทคโนโลยีนี้ เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ หลักการทำงานพื้นฐาน มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์และการประยุกต์ใช้งาน ประเด็นข้อสงสัยที่อาจจะมี นอกจากนี้ยังเสริมด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ RFID ในประเทศ
คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ให้เหมาะสมกับงานและธุรกิจต่อไป

บรรณานุกรม :