ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Image processing , Image Restoration , Information, computing and communication sciences , การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น , การประมวลผลภาพ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8086
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . (2546). การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . 2546. "การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . "การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 8 เรื่อง การทำภาพมัวให้ชัดขึ้น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.