ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)
นักวิจัย : จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Image processing , Information, computing and communication sciences , Segmentation , การประมวลผลภาพ , การแบ่งภาพออกเป็นพื้นที่ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8077
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . (2546). การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . 2546. "การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . "การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , Chanjira Sinthanayothin . การประมวลผลภาพด้วย C++ Builder ตอนที่ 5: การแบ่งภาพเป็นพื้นที่ (Segmentation). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.