ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
นักวิจัย : อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์) , เอ เจ มูลสัน , สมนึก ศิริสุนทร , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Aree Thanaboonsombut (Herabut) , A.J. Moulson , Somnuk Sirisoonthorn , Pavadee Aungkavattana
คำค้น : Capacitors , Ceramics , Engineering and technology , Lead zinc niobat , Materials engineering , ตัวเก็บประจุไฟฟ้า , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เซรามิก , เลดซิงค์ไนโอเบต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในบรรดาเซรามิกส์สมัยใหม่ทั้งหมด เซรามิกส์ที่ใช้ในการทำตัวเก็บประจุเป็นเซรามิกส์ที่มีส่วนแบ่งในตลาดสูงที่สุด ตัวเก็บประจุเป็นส่วนประกอบภายในของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอาจทำหน้าที่ tuning, AC-DC separation, filtering และ energy storage ตัวเก็บประจุสามารถเป็นได้ทั้งแบบชั้นเดียว (monolithic)หรือหลายชั้น (multilayer) แต่สำหนับการใช้งานในปัจจุบัน ตัวเก็ลประจุเซรามิกส์เกินกว่าครึ่งเป็นแบบหลายชั้น สำหรับสารที่ใช้ทำตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น (MLCCs) นอกจากจะใช้สารแบเรียมไททาเนตแล้ว สารเฟอร์โรอิเล็กทริกประเภทรีแลคเซอร์ (relaxor) ซึ่งมีสูตรเคมีเป็น Pb(B'B")O3 และโครงสร้างแบบเพอรอฟสไกต์ ได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากมีสมบัติที่ดี อาทิเช่น ค่าคงที่ททางไดอิเล็กทริกที่สูง electric field dependency ที่ต่ำความสามารถในการขึ้นรูปที่เป็นแผ่นบาง และอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาต่ำ สารประเภทรีแลคเซอร์ที่มีสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำ MLCCs คือ เลดซิงค์ไนโอเบต (lead zinc niobat, PZN) อย่างไรก็ตาม ความยากลำบากในการขึ้นรูปโครงสร้างเพอรอฟสไกต์ของ PZN เป็นอุปสรรคต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของ PZN ต่อเสถียรภาพของโครงสร้างเพอรอฟสไกต์และสมบัติทางด้าน dielectric permittivities นอกจานั้นสาร PZN หลังการปรับปรุงส่วนผสมจะนำมาขึ้นรูปแบบเทปคาสติ้ง (tape casting) เพื่อใช้ในการศึกษาทางคอลลอยด์ของเทคโนโลยีการขึ้นรูปอุปกรณ์หลายชั้น (multilayer technology) Among the various advanced ceramic applications, ceramic capactiors have achieved the highest market penetration. Capacitors are passivecomponentswhich can fulfill various functions in eletrical circuits including tuning, AC-DC separation, filtering, and energy storage. Capacitors can be monolithic or the more sophisticated multilayer device. Of the billion or more ceramic capacitors used worldwide, more than half are multilayer devices. Although barium titanate has been the material of choice for multilayer ceramic capacitors, recently relaxor ferroelectrics, perovskites with the formula Pb(B'B")O3 have been of interest because of their high permittivities, low electric field dependency of E, ability to form thin layers, and low sintering temperatures. Of all relaxor materials, lead zinc niobate (PZN) showed much promise for future MLCC applications, However, difficulty in achieving perovskite phase in the fabrication of PZN has beenan obstacle to commercialization. This project will study effects of compositional modification on PZN on the stability of the perovskite structure and dielectric properties. Furthermore, the modified PZN compositions will be fabricated by tape-casting technique to explore the colloidal route for multilayer technology.

บรรณานุกรม :
อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์) , เอ เจ มูลสัน , สมนึก ศิริสุนทร , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Aree Thanaboonsombut (Herabut) , A.J. Moulson , Somnuk Sirisoonthorn , Pavadee Aungkavattana . (2543). การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์) , เอ เจ มูลสัน , สมนึก ศิริสุนทร , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Aree Thanaboonsombut (Herabut) , A.J. Moulson , Somnuk Sirisoonthorn , Pavadee Aungkavattana . 2543. "การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์) , เอ เจ มูลสัน , สมนึก ศิริสุนทร , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Aree Thanaboonsombut (Herabut) , A.J. Moulson , Somnuk Sirisoonthorn , Pavadee Aungkavattana . "การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์) , เอ เจ มูลสัน , สมนึก ศิริสุนทร , ภาวดี อังค์วัฒนะ , Aree Thanaboonsombut (Herabut) , A.J. Moulson , Somnuk Sirisoonthorn , Pavadee Aungkavattana . การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.