ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย
นักวิจัย : สุพรรณี ปทุมารักษ์ , ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , สารเนตร ไวคกูล , จารึก อักษรศรี , กฤษฎา สุชีวะ , Supannee Pathumarak , Narong Warongkriengkrai , Malinee Prasitsilp , Saranatra Waikakul , Krisda Suchiva
คำค้น : Artificial knee , Biomedical Engineering , Engineering and technology , ข้อสะโพกเทียม , ข้อเข่าเทียม , วัสดุทางการแพทย์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าของศัลยแพทย์กระดูกของประเทศไทยในปัจจุบันทำให้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมไม่ใช่สิ่งที่ยาก แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมที่ใช้นี้เป็นวัสดุการแพทย์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ด้วยข้อจำกัดของราคาดังกล่าวนี้เองทำให้เป็นการลดโอกาสของผู้มีรายได้ต่ำที่จะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียม โดยทั่วไปการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียมมีสาเหตุอันเนื่องมาจากโรคและอุบัติเหตุ ในขณะที่คนเรามีแนวโน้มของการมีอายุยืนขึ้นความต้องการของผู้ที่ต้องการรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียมก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นถ้าประเทศไทยสามารถทำการผลิตข้อสะโพกเทียมและข้อเข่าเทียมขึ้นใช้ได้เองก็จะเป็นการช่วยปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรไทยให้ดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว โครงการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทยและผลักดันให้เกิดมีการผลิตขึ้นจริง

บรรณานุกรม :
สุพรรณี ปทุมารักษ์ , ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , สารเนตร ไวคกูล , จารึก อักษรศรี , กฤษฎา สุชีวะ , Supannee Pathumarak , Narong Warongkriengkrai , Malinee Prasitsilp , Saranatra Waikakul , Krisda Suchiva . (2541). การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุพรรณี ปทุมารักษ์ , ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , สารเนตร ไวคกูล , จารึก อักษรศรี , กฤษฎา สุชีวะ , Supannee Pathumarak , Narong Warongkriengkrai , Malinee Prasitsilp , Saranatra Waikakul , Krisda Suchiva . 2541. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุพรรณี ปทุมารักษ์ , ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , สารเนตร ไวคกูล , จารึก อักษรศรี , กฤษฎา สุชีวะ , Supannee Pathumarak , Narong Warongkriengkrai , Malinee Prasitsilp , Saranatra Waikakul , Krisda Suchiva . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
สุพรรณี ปทุมารักษ์ , ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร , มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ , สารเนตร ไวคกูล , จารึก อักษรศรี , กฤษฎา สุชีวะ , Supannee Pathumarak , Narong Warongkriengkrai , Malinee Prasitsilp , Saranatra Waikakul , Krisda Suchiva . การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมขึ้นในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.