ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ
นักวิจัย : ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , พันธุ์ทิพย์ มัณฑะจิตร , อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , Anurak Petiraksakul , Supatpong Dumrongratana
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Metal coating , Metals , การชุบเคลือบผิวโลหะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โลหะ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่ใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของชิ้นงานให้มีคุณสมบัติตามผิวเคลือบโลหะ คุณสมบัตินี้รวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ได้แก่ ความสวยงาม ความแข็ง ความคงทนต่อการสึกหรอ และความต้านทานการกัดกร่อน การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนที่คล้ายกับการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ผิวเคลือบที่ได้มีคุณสมบัติดีกว่าผิวเคลือบโลหะเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีองค์ประกอบของส่วนเสริมคุณสมบัติทางกล (reinforecement) กระจายตัวในเนื้อผิวเคลือบโลหะ ระบบชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง สารละลายอิเล็กโตรไลท์ ระบบกวนสารละลาย ตัวล่อ (anode) ชิ้นงานที่ทำการชุบเคลือบ (cathode) ระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าคล้ายกับระบบชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าต่างกันที่องค์ประกอบของสารละลายอิเล็กโตรไลท์ ส่วนผสมของอนุภาควัสดุที่เสริมคุณสมบัติทางกล (reinforcement) ในขณะดำเนินการชุบเคลือบอิออนโลหะ และอนุภาพวัสดุเสริมคุณสมบัติในสารละลายอิเล็กโตรไลท์เข้าเคลือบบนผิวของชิ้นงาน งานวิจัยนี้ศึกษาการชุบเคลือบผิววัสดุผสมโลหะนิเกิล กับ reinforcement ชนิดต่าง ๆ เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์ โครเมียมคาร์ไบด์ อลูมิเนียมออกไซด์ ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 1-10 Um คุณสมบัติของผิวชุบเคลือบที่ต้องการคือ ความแข็ง ความต้านทานการสึกหรอ และความต้านทานการกัดกร่อน ทำการชุบเคลือบบนชิ้นงานเรียบ ขนาด 10x10 ตร.ซม. สารละลายชุบเคลือบ 7 ลิตร เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรสภาวะการเคลือบผิวได้แก่ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ขนาดของอนุภาคเสริมคุณสมบัติทางกล และปริมาณอนุภาคในสารละลายอิเล็กโตรไลท์ ที่มีต่อผิวเคลือบวัสดุผสม เนื่องจากวิธีการดำเนินงานและอุปกรณ์การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า และการชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าเหมือนกัน ผู้ประกอบการชุบเคลือบผิวโลหะ ด้วยไฟฟ้าจึงสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าได้โดยง่าย การกระจายตัวของเทคโนโลยีสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว Metalic electroplating is the process for property improvement of materials following the metalic film property. These properties improvement nclude both physical and chemical properties such as appearance, hardness, wear resistance, and corrosion resistance. Electrocomposite coating is the process simillar to the eletroplating except disperse particles are include in the electrolytic solution and are deposited together with the metalic film. The surface property of electrocomposite coating is much better than electroplating because the mechanical property is improved. Electroplating system consists of electrical power supply, electrolytic solution, stirring system, anode (material for depsoition), cathode (substrate to be deposited), and electrolyte container. The purpose of this research is to study the electrocomposite coating process of nickle and various reinforcement particles such as tungsten carbide, chromium carbide, and aluminium oxide, The particle sizes are inthe range 1-10 Um. The films properties improvement required are hardness, ware resistance and corrosion resistance. Theelectrocomposite coating will be prepared on smooth surface samples aize 10x10 cm. in a 7 litre tank and study for the effect of plating condition in preparing electrocomposiste film. Since the process and equipmint use for electroplating an d electrocompsite coating are the asme so that the owner and worder of electroplating plants can easity adapt themselves to electrocompsite technology. By this way, technology transfer is appropriately distributed.

บรรณานุกรม :
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , พันธุ์ทิพย์ มัณฑะจิตร , อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , Anurak Petiraksakul , Supatpong Dumrongratana . (2541). การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , พันธุ์ทิพย์ มัณฑะจิตร , อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , Anurak Petiraksakul , Supatpong Dumrongratana . 2541. "การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , พันธุ์ทิพย์ มัณฑะจิตร , อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , Anurak Petiraksakul , Supatpong Dumrongratana . "การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , พันธุ์ทิพย์ มัณฑะจิตร , อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , Anurak Petiraksakul , Supatpong Dumrongratana . การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าเพื่อคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.