ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก
นักวิจัย : อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , อรรณพ นพรัตน์ , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , เฉลิมราช วันทวิน , Anurak Petiraksakul , Annop Nopharatana , Chalermraj Wanrawin
คำค้น : Color removal , Dyes and dyeing , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Purification , Sewage , การบำบัด , การบำบัดน้ำเสีย , น้ำเสีย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โรงงานพิมพ์ผ้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุตสาหกรรมสกรีนผ้าในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนาดย่อม บางรายได้มีการปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนโรงงานที่กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลเป็นจำนวนมากกว่า 150 โรงงาน ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยนี้อาจทำให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ ในการศึกษานี้เป็นการออกแบบระบบตะกอนลอยขนาดสาธิต เพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสกรีนผ้า ทั้งนี้เพราะมลสารในน้ำทิ้งส่วนใหญ่ คือ สีพิมพ์ ที่หลุดออกในน้ำซักหลังการพิมพ์ สีพิมพ์มีคุณสมบัติเป็นอีมัลชั่น เนื่องจากมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ระบบบำบัดน้ำเสียระดับสาธิตนี้มีขนาด 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะประกอบด้วยถังผสมสารเคมี, ถังอัดอากาศ, ถังตะกอนลอย และถังปรับพีเอช ซึ่งสามารถทำงานอย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนย้ายติดตั้ง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบสำหรับน้ำเสียจากกระบวนการสกรีนผ้าในอุตสาหกรรม การศึกษาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมทางน้ำได้แล้ว ยังอาจนำน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการสกรีนผ้าได้ เป็นการประหยัดน้ำใช้ทางหนึ่ง Because of the small size of industries for silk-screen processes in Thailand, most discharge wastewaters Without any treatment and considering the amount of the facteries distributed around Bangkok which is more than 150, the discharged wastewater may lead to water pollution problems. The major constituent in the wastewater from silk-screen process is printing paint dissolved from clothes during washing process. Due to the oil which is the main composition in the paint, the pollutants are emulsified in the wastewater. Available treatment technology for this type of waste is floatation process. The pilot scale of floatation system of which capacity is 2 m3/day will be constructed. It consists of chemical mixing, pressure vessel, floatation and pH adjustment tanks which can be factories in order to testing the treatment efficiency of the floatation technology applied to treat the silk screening wastewater. This process would help in conserving the environment and at the same time the treated water can be reused in the process.

บรรณานุกรม :
อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , อรรณพ นพรัตน์ , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , เฉลิมราช วันทวิน , Anurak Petiraksakul , Annop Nopharatana , Chalermraj Wanrawin . (2539). ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , อรรณพ นพรัตน์ , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , เฉลิมราช วันทวิน , Anurak Petiraksakul , Annop Nopharatana , Chalermraj Wanrawin . 2539. "ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , อรรณพ นพรัตน์ , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , เฉลิมราช วันทวิน , Anurak Petiraksakul , Annop Nopharatana , Chalermraj Wanrawin . "ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2539. Print.
อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล , อรรณพ นพรัตน์ , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ , เฉลิมราช วันทวิน , Anurak Petiraksakul , Annop Nopharatana , Chalermraj Wanrawin . ระบบนำร่องสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2539.