ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา
นักวิจัย : บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช , รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย , ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ , นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1030783000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช , รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย , ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ , นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ . (2554). การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช , รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย , ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ , นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ . 2554. "การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช , รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย , ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ , นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ . "การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , ศ.ดร.สุวิมล ว่องวานิช , รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย , ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงค์ , นางสาว จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ . การพัฒนาครูและนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.