ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา
นักวิจัย : จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031208000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตตินันท์ บุญสถิรกุล . (2553). การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิตตินันท์ บุญสถิรกุล . 2553. "การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จิตตินันท์ บุญสถิรกุล . "การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
จิตตินันท์ บุญสถิรกุล . การพัฒนากิจกรรมการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ความเป็นครูของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.