ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร
นักวิจัย : ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร , นวลจันทร์ พารักษา , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , วรรณี ชิวปรีชา , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130555000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร , นวลจันทร์ พารักษา , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , วรรณี ชิวปรีชา , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . (2555). การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร , นวลจันทร์ พารักษา , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , วรรณี ชิวปรีชา , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . 2555. "การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร , นวลจันทร์ พารักษา , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , วรรณี ชิวปรีชา , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . "การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร , นวลจันทร์ พารักษา , ทวีศักดิ์ ส่งเสริม , วรรณี ชิวปรีชา , ภคอร (สรัสนันท์) อัครมธุรากุล (สุขพิมาย,สว่างคำ . การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.