ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : บัณฑิต จริโมภาส , สายชล เกตุษา , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Jingtair Siriphanich , Saichol Ketsa
คำค้น : Agricultural machinery , Engineering and technology , Fruit waxing machines , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Prototypes , Ripening machines , ต้นแบบ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องบ่มผลไม้ , เครื่องเคลือบไขผลไม้
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7945
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เพื่อที่จะพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องเคลือบไขผลไม้และเครื่องบ่มผลไม้ เครื่องเคลือบไขประกอบด้วย ส่วนเครื่องเคลือบไข (กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.5 เมตร ฉีดพ่นไขด้วยหัวฉีดสารเคมีธรรมดา 4 หัว และปรงหมุนผลักให้ผลไม้เคลื่อนที่ไป และเกลี่ยไปให้ทั่วผิวผลไม้ 12 อัน) และห้องอบไข (กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร ให้ความร้อนด้วยหลบอดไฟอินฟราเรต 2 วัตต์ 2 หลอด) การทดสอบพบว่า เครื่องสามารถเคลือบไขส้มโอพันธ์ทองดีได้ดีที่อัตราป้อน 4 ตัน/ชม. การใช้ห้องอบความร้อนช่วยทำให้ไขที่เคลือบผิวส้มโอแห้งเร็วขึ้น ทำให้ลดความยาวของสาพานบรรจุในเรือนบรรจุ เมื่อผลส้มโอเคลื่อนที่ ที่ความเร็ว 68 ชม./นาที ผ่านห้องอบโดยความร้อนไม่ทำให้เกิดผลเสียแก่คุณภาพส้มโอที่เคลือบไข เมื่อเปรียบเทียบกับส้มโอตัวคุม มีการใช้พัดลมเป่าลมเสริมช่วยให้ไขด้วยผิวส้มโอแห้งจะใช้เวลาเป่าลมให้ไขบนผิวนั้นแห้งน้อยกว่าผิวส้มโอเปียก ที่อุณหภูมิห้องอบ 45 องศาเซลเซียส ความเร็วสายพานลำเลียงส้มโอ 68 ชม./นาที จะต้องใช้ลมเป่าไขที่เคลือบผิวส้มโอแห้ง ให้แห้ง 55 วินาที การศึกษาเครื่องบ่ม แบ่งเป็นการทดสอบ และการพัฒนาเครื่องบ่มใหม่ เครื่องบ่มที่ผลิตในประเทศขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 1.83 เมตร สูง 1.93 เมตร ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไดดีเท่าที่ควร ฉนวนกันความร้อนบางเกินไป อุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิมีประสิทธิภาพต่ำ ความแปรปรวนของอุณหภูมิจากระดับที่ต้องการมีมาก (เฉลี่ย 6.8 ถึง 11.9 องศาเซลเซียส) การรั่วไหลของแก้วออกนอกห้องบ่มมาก (2.1 ml/นาที) เครื่องบ่มใหม่ ขนาดกว้าง 2.28 เมตร ยาว 2.03 เมตร สูง 2.68 เมตร มีโครงสร้างและอุปกรณ์วัดและควบคุมความชื้นได้ดีขึ้น (ประมาณ 100% หรือน้อยกว่า) การรั่วไหลของแก๊สน้อยลง ประมาณ 17% การสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้าลดลง 12.8% เครื่องบ่มใหม่สามารถบ่มกล้วยหอมสุกได้ดี This research was to develop prototypes of fruit waxing and ripening machines. The waxing machine consisted of was-spraying chamber (120 cm wide. 150 cm long with 14 spraying nozzles and 10 rotating brushes to thinned wax on fruit surface and move waxed fruits ahead) and heat chamber (120 cm wide, 200 cm long). Heat was generated by two-1000 watt infra-red bulbs. Testing resulted the machines could well wax. Thong-Dee pomeloes at the feed rate of 4 tons/hr. Heat chamber helped drying wax on pomeloes surface, which shortened the packing line of packing house. Heat form the heat chamber when feeding at the belt speed of 68 cm/min did not injure pomeloes quality, comparing with the control. Wind from electric fan was applied for faster drying the wax on fruit surface. Waxing on the dry surface pumeloes required shorter time than that on the wet ones. At 450C heat chamber and 68 cm/min belt speed, it took 55 seconds to blow air to additionally dry the pomeloes surface. The study of ripening machines was divided in to 2 part, (I) testing of locally-made ripening (LMR) room and (II) development of the new ripening (NR) room. The LMR Room of 240 cm wide, 183 cm long and 193 cm high, temperature and humidity was not well controllable. Insulation was to thin and temperature instrumentation was inefficient. Temperature variation was high (6.8-11.80C). Humidity control system could not be set to the desired level (83% or less). Gas leakage out of the LMR room was high at 2.1 ml/min. The NR room of 228 cm wide, 203 cm long, 268 cm long, 268 high, had better construction and instrumentation to attain steady temperature control (temperature variation 1.9-3.00C) and wider range of humidity control (100% or less). Gas leakage was 17%. Power consumption to the NR room was 12.8% less than that of the LMR. The NR room cold well ripen banana.

บรรณานุกรม :
บัณฑิต จริโมภาส , สายชล เกตุษา , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Jingtair Siriphanich , Saichol Ketsa . (2537). การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , สายชล เกตุษา , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Jingtair Siriphanich , Saichol Ketsa . 2537. "การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บัณฑิต จริโมภาส , สายชล เกตุษา , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Jingtair Siriphanich , Saichol Ketsa . "การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2537. Print.
บัณฑิต จริโมภาส , สายชล เกตุษา , จริงแท้ ศิริพานิช , Bundit Jarimopas , Jingtair Siriphanich , Saichol Ketsa . การพัฒนาอุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลเกษตรเพื่อการส่งออก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2537.