ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ
นักวิจัย : ภาสกร ประถมบุตร , สุรศักดิ์ เชียงกา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Passakon Prathombutr , Surasak Chiangga , Keattisak Sripimanwat
คำค้น : Information Quantum , Nanotechnology , Nanotechnology Quantum , นาโนเทคโนโลยี , รหัสลับเชิงควอนตัม , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สารสนเทศเชิงควอนตัม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7897
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

(บทหนึ่งใน นาโนเทคโนโลยี ความท้าทายของประเทศไทย จัดพิมพ์โดย สวทช. )
หมายเหตุ ไม่มีหมายเลขบท
ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ณ ช่วงเวลาหลังสหัสวรรษใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้ การพัฒนาทางด้าน “วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัม” (Quantum Cryptography) เป็นสาขาหนึ่งในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังได้รับการพัฒนาจากนานาประเทศอย่างจริงจัง วิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมนี้เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ กับการประยุกต์ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ .............

บรรณานุกรม :
ภาสกร ประถมบุตร , สุรศักดิ์ เชียงกา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Passakon Prathombutr , Surasak Chiangga , Keattisak Sripimanwat . (2548). เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาสกร ประถมบุตร , สุรศักดิ์ เชียงกา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Passakon Prathombutr , Surasak Chiangga , Keattisak Sripimanwat . 2548. "เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาสกร ประถมบุตร , สุรศักดิ์ เชียงกา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Passakon Prathombutr , Surasak Chiangga , Keattisak Sripimanwat . "เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
ภาสกร ประถมบุตร , สุรศักดิ์ เชียงกา , เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ , Passakon Prathombutr , Surasak Chiangga , Keattisak Sripimanwat . เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.