ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
นักวิจัย : จุลศิริ ศรีงามผ่อง , บันเทิง สุวรรณตระกูล , กอบสิน ทวีสิน , Chulsiri Sringamphong , Banterng Suwantragul , Kobsin Thaveesin
คำค้น : Automotive engineering , Blades , Engineering and technology , Rotors , Shirmps , การเติมอากาศ , การเลี้ยงกุ้ง , กุ้ง , ชุดดูดเลน , บ่อเลี้ยงกุ้ง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เรือ , ใบพัด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7858
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อเป็นการพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ตลอดจนเพื่อใช้กำจัดเลนและมลภาวะในบ่อเลี้ยงกุ้งในระหว่างรอบการเลี้ยงกุ้ง โดยที่คนงานไม่ต้องไปเดินย่ำในบ่อเลี้ยงกุ้งระหว่างการดูดเลนอันอาจเป็นอันตรายต่อกุ้งที่เลี้ยง โดยเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำที่สร้างขึ้นเป็นเรือที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด 2 สูบ 2 จังหวะ 356 ซีซี เพื่อไปหมุนวงล้อใบพาย จำนวน 2 ชุด ติดอยู่ข้างลำเรือ ใบพายนี้จะทำหน้าที่ผลักดันเรือให้เคลื่อนที่และตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำไปด้วย ซึ่งจะเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้สูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เรือวิ่งเรือจะลากชุดดูดเลนชนิดท่อดูดเลนแบบใช้สายยางพลาสติกที่ให้ตัวได้ต่อเข้ากับหัวดูดเลนและใช้งานร่วมกับสกีบกไปด้วย โดยจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 5.2 แรงม้าที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังของเรือเป็นตัวให้กำลังแก่ปั๊มดูดเลนแบบหอยโข่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อดูด 50 มิลลิเมตร และใช้ใบพัดดูดเลนใบโค้งรัศมี 60 มิลลิเมตร มุมทางออก 70 องศา จำนวน 3 ใบ เมื่อเครื่องยนต์เรือมีความเร็วรอบเป็น 1,350 รอบต่อนาที จะให้อัตราการเคลื่อนที่ของเรือ 17 เมตรต่อนาที ที่ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เครื่องยนต์ดูดเลนมีความเร็วรอบเป็น 1,850 รอบต่อนาที สามารถดูดเลนได้พื้นที่ 22.10 ตารางเมตรต่อนาที โดยดูดเลนที่มีความสูง 4.1 เซ็นติเมตรได้จนถึงพื้นดินแข็ง แต่ถ้าจะดูดเลนที่มีความสูง 10 เซ็นติเมตรจนถึงพื้นดินแข็งจะต้องใช้ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ดูดเลนเป็น 3,400 รอบต่อนาที การดูดเลนบนพื้นที่ของบ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 4 ไร่ จะใช้เวลาดูดเลน 4 ชั่วโมง 55 นาที ใช้เงินลงทุนของเรือและชุดดูดเลนจำนวน 96,207 บาท ถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นผู้สร้างเรือ และรับจ้างบริการดูดเลนในบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรรายอื่นด้วย โดยคิดค่าจ้างบริการดูดเลนจำนวน 2,500 บาทต่อครั้ง จะคุ้มทุนภายใน 1 ปี เมื่อดูดเลนจำนวน 9 บ่อต่อปี โดยแต่ละบ่อจะต้องเลี้ยงกุ้ง 2 รอบต่อปี มีอัตราผลตอบแทน 12.26 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเกษตรกรผู้มีบ่อเลี้ยงกุ้งขนาดต่ำกว่า 4 ไร่ อาจจะเลือกใช้วิธีการดูดเลนโดยใช้ชุดดูดเลนติดตั้งบนทุ่นลอย และใช้คนงานลากทุ่นลอยไปตามแนวเส้นเชือกที่ขึงระหว่างปากบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อใช้เป็นตัวนำทางการเคลื่อนที่ของทุ่นลอย วิธีนี้จะเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพียง 16,509 บาท ซึ่งจะให้ผลการดูดเลนเหมือนกับวิธีการใช้เรือดูดเลนแต่ใช้เวลาในการดูดเลนประมาณ 13 ชั่วโมง คำหลัก : เรือทำความพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ/ ทุ่นลอย/ ชุดดูดเลน/ ใบพัด/ ประสิทธิภาพ The objective of this research is to develop and construct a boat for cleaning prawn farm pond and aerating the brine. The boat is made from fiberglass and has been driven by the engine, which has 2 cylinder - 2 stroke with 356 cc. This boat propels by side paddle wheels and tows a pump which riding on land ski. The pump is driven by a 5.2 horse-powers engine sucking mud laid on the pond bed. The newly designed pump impeller has 3 curved blades with blade outlet angle of 70 degrees. The boat engine speed running at 1,350 rpm can drive the boat at 17 m/min, while the pump engine speed at 1850 rpm can move 22.10 square meter of mud bed at 4.1 centimeter thick. The pump speed should be increased to 3,400 rpm for 10 centimeter thick of mud thickness. The initial cost of system is 96,207 baht. The owner can move the mud bed of 4 Rai in 4 hour and 55 minute. If the system is used all year round, the payback is 1 year with 12.26% interest The simpler system, which has only pumping system and a float, costs only 16,509 baht. However, this system has been required 13 hours of operation with labor force for 4 Rai area. Keywords : a Cleaning and Aerating Boat/ a Float/ a System of Mud Suction/ Blade/ Efficiency

บรรณานุกรม :
จุลศิริ ศรีงามผ่อง , บันเทิง สุวรรณตระกูล , กอบสิน ทวีสิน , Chulsiri Sringamphong , Banterng Suwantragul , Kobsin Thaveesin . (2544). การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุลศิริ ศรีงามผ่อง , บันเทิง สุวรรณตระกูล , กอบสิน ทวีสิน , Chulsiri Sringamphong , Banterng Suwantragul , Kobsin Thaveesin . 2544. "การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุลศิริ ศรีงามผ่อง , บันเทิง สุวรรณตระกูล , กอบสิน ทวีสิน , Chulsiri Sringamphong , Banterng Suwantragul , Kobsin Thaveesin . "การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
จุลศิริ ศรีงามผ่อง , บันเทิง สุวรรณตระกูล , กอบสิน ทวีสิน , Chulsiri Sringamphong , Banterng Suwantragul , Kobsin Thaveesin . การพัฒนาและการสร้างเรือทำความสะอาดพื้นบ่อเลี้ยงกุ้งและเพิ่มออกซิเจนในน้ำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.