ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830063000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ . (2551). การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ . 2551. "การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ . "การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ . การพัฒนาการออกแบบและผลิตระบบทางวิ่งเย็นมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์แดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.