ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Narong Pitaksapsin , Prasit Wattanawongsakun
คำค้น : CAD/CAM/CAE modeling and system , Computer simulation , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Metallurgy , Reverse engineering , วิศวกรรมย้อนรอย , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สแกนเนอร์ 3 มิติ , แบบจำลองคอมพิวเตอร์ , โลหวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7252
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นที่ยอมรับกันว่าวัฏจักรการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันถูกจำกัดให้มีระยะเวลาสั้นลงเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมาจากเงื่อนไขของการแข่งขัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในขณะที่รูปลักษณ์ยังคงต้องพัฒนาให้มีความสวยงาม และมีฟังก์ชันการทำงานตรงตามความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับของตลาด เพื่อให้วัฏจักรของการออกแบบและผลิตดำเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จึงมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบ การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม การจำลองการผลิต การจัดการด้านฐานข้อมูล และอื่นๆ โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์จากชิ้นงานต้นแบบที่มีข้อมูลรูปร่าง มิติไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถขึ้นรูปแบบจำลองด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบทั่วไปได้ ก็คือกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การอธิบายกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอยในการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าสแกนเนอร์ 3 มิติ และโปรแกรมวิศวกรรมย้อนรอย ร่วมกับการทำงาน การควบคุมปัจจัย และตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ได้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่มีความเที่ยงตรง และสวยงามตรงตามความต้องการ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา หรือการทำงานด้านอื่นๆ ได้เสมือนกับการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการปกติ ภายใต้เงื่อนไขของการไม่ล่วงละเมิดสิทธ์ิชิ้นงานต้นแบบ

บรรณานุกรม :
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Narong Pitaksapsin , Prasit Wattanawongsakun . (2550). วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Narong Pitaksapsin , Prasit Wattanawongsakun . 2550. "วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Narong Pitaksapsin , Prasit Wattanawongsakun . "วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Narong Pitaksapsin , Prasit Wattanawongsakun . วิศวกรรมย้อนรอยกับการสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.