ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย
นักวิจัย : อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Orachat Leingpeboon
คำค้น : ตัวชี้วัด ICT Indicators , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สรุปจากการสัมมนา เรื่อง ความพร้อมของระบบการจัดทำตังชี้วัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารเสนเทศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 โดยเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาค ซึ่งมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งฐานะของผู้ใช้ข้อมูล และผู้จัดทำข้อมูล

บรรณานุกรม :
อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Orachat Leingpeboon . (2548). นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Orachat Leingpeboon . 2548. "นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Orachat Leingpeboon . "นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Orachat Leingpeboon . นานาทัศนะ... ว่าด้วยความพร้อมของข้อมูลด้าน ICT ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.