ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่
นักวิจัย : ทิพย์วดี อรรถธรรม , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , รศ. วิชา หมั่นทำการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130520000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทิพย์วดี อรรถธรรม , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , รศ. วิชา หมั่นทำการ . (2556). การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิพย์วดี อรรถธรรม , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , รศ. วิชา หมั่นทำการ . 2556. "การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทิพย์วดี อรรถธรรม , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , รศ. วิชา หมั่นทำการ . "การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ทิพย์วดี อรรถธรรม , นางนิตยา มหาไชยวงศ์ , รศ. วิชา หมั่นทำการ . การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สะอาดจากไหมอีรี่. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.