ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย
นักวิจัย : บุษยวรรณ อาริยธรรม , พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , Busayawan Ariyatum , Pasu Sirisalee , Danu Prommin
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Consumers , Engineering and technology , Medical instrument and apparatus , ผู้บริโภค , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , อุปกรณ์การแพทย์ , เวชภัณฑ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/6667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอวิธีการและผลการศึกษาเบื้องต้นด้านความต้องการอุปการแพทย์ในประเทศไทย ในที่นี้เลือกใช้แบบสอบถาม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทั้งผู้ให้และผู้รับบริการทางการแพทย์ ผลสำรวจที่ได้รับแตกต่างกันมากขึ้นกับรูปแบบการเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ให้ผลดีที่สุด ส่วนผลจากแบบสอบถามไม่สามารถระบุความต้องการให้ชัดเจนได้ ผู้ใช้ส่วนมากต้องการอุปกรณ์ที่รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่ต้องการให้มีราคาต่ำลง ทนทานขึ้น และสามารถผลิตได้เองในประเทศ เพื่อให้สะดวกในการบำรุงรักษา ส่วนอุปกรณ์ประเภทใหม่ที่ผู้ใช้เสนอมักจะเกี่ยวข้องกับการทำงานประจำวัน หลังการสำรวจคณะวิจัย สามารถสรุปผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการวิจัยได้ 2 ประเภท ซึ่งมีความจำเป็นและประโยชน์ใช้สอยที่ชัดเจน ทั้งยังเป็นไปได้ที่จะผลิตในประเทศ

This paper discusses methods ad results of a preliminary research identifying user requirements in the medical sector, Thailand. In this case, questionnaires, observations and in-depth interviews were employed. Target audiences included both healthcare practitioners and patients. Each method yielded different outcomes due to samples and questions used. The results revealed that observations and interviews leaded to clear directions, while those of questionnaires were indecisive. Only a non-existing devices were suggested, as the majority skill favored equipment that they were familiar with. These new types of equipment often related to routine tasks. Desirable products should be manufactured in Thailand at low cost. Besides, the durability must be increased to ease maintenance. Subsequently, the researcher were able to identify potential devices with clear benefits and needs, which are possible to produce in Thailand.

บรรณานุกรม :
บุษยวรรณ อาริยธรรม , พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , Busayawan Ariyatum , Pasu Sirisalee , Danu Prommin . (2550). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยวรรณ อาริยธรรม , พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , Busayawan Ariyatum , Pasu Sirisalee , Danu Prommin . 2550. "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุษยวรรณ อาริยธรรม , พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , Busayawan Ariyatum , Pasu Sirisalee , Danu Prommin . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
บุษยวรรณ อาริยธรรม , พสุ สิริสาลี , ดนุ พรหมมินทร์ , Busayawan Ariyatum , Pasu Sirisalee , Danu Prommin . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการอุปกรณ์การแพทย์ในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.