ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
นักวิจัย : เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930884000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . (2552). การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . 2552. "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี , นิพัฒน์ ลิ้มสงวน , พิศมัย ศรีชาเยช , มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ . การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.