ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน
นักวิจัย : สมคิด สันตะจิตโต , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730108000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมคิด สันตะจิตโต , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ . (2546). การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมคิด สันตะจิตโต , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ . 2546. "การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมคิด สันตะจิตโต , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ . "การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.
สมคิด สันตะจิตโต , นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ . การฝึกอบรมความรู้คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานสำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2546.