ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
นักวิจัย : จิรเดช นาคเงินทอง , บุษยวรรณ อาริยธรรม , กิตตินันท์ อันนานนท์ , เอนก ภู่จำนงค์ , เจนวิทย์ โสภารัตน์ , Jiradech Nakngoenthong , Busayawan Ariyatum , Kittinan Unnanon , Anek Phuchamnong , Jenwit Soparat
คำค้น : Engineering and technology , Injection molding of plastics , Materials engineering , Plastics , Polymers , Rapid prototyping , Selective Laser Sintering , การฉีดขึ้นรูปพลาสติก , การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว , พลาสติก , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/6541
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยและพัฒนาการสร้างแม่พิมพ์อินเซิร์ทแบบรวดเร็ว (Rapid Molding) จากผงโลหะ โดยเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine) ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลาย เนื่องจากเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วที่สามารถสร้างชิ้นงานจากผงโลหะได้มีอยู่น้อยมากในประเทศ คณะวิจัยจึงนำเอาความสามารถของเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วที่สามารถสร้างชิ้นงานจากผงโลหะ ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นแม่พิมพ์อินเซิร์ทเพื่อเพิ่มความสามารถและสร้างความชำนาญในการทำแม่พิมพ์อินเซิร์ทจากผงโลหะ ซึ่งเทคนิคนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ต้องใช้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกในการผลิตตัวสิ้นค้า และต้องการนำสิ้นค้าที่คิดค้นได้ออกขายสู่ตลาดในเวลาอันสั้น หรือใช้ในการผลิตของตัวอย่างเพื่อทำการทดสอบการใช้งาน หรือการทดลองตลาด การวิจัยและพัฒนาการสร้างแม่พิมพ์เซิร์ทแบบรวดเร็ว (Rapid Molding) ครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลทางเทคนิคการสร้างตัวแม่พิมพ์อินเซิร์ทจากผงโลหะ ST-200 การออกแบบตัวแม่พิมพ์อินเซิร์ทด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการสร้างตัวแม่พิมพ์อินเซิร์ทจากเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว (Rapid Prototyping Machine) และต้องการทดสอบการผลิตจริงด้วยการประกอบแม่พิมพ์อินเซิร์ทเข้ากับชุดแม่พิมพ์ และการทดลองฉีดพลาสติกบนเครื่องฉีด ผลการทดลองปรากฏว่าตัวแม่พิมพ์อินเซิร์ทที่สร้างจากวัสดุผงโลหะ ST-200 สามารถทำการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกได้สมบูรณ์และตัวแม่พิมพ์อินเซิร์ทไม่เกิดความเสียหายจากแรงดันฉีดของเครื่องพลาสติก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตพลาสติกวิธีการอื่น เช่น Blow Molding, Die-Casting เป็นต้น

The Selective Laser Sintering (SLS) Rapid Prototyping (RP) technique has not been widely adopted in Thailand. The key benefit is an ability to build complex metal parts directly from CAD data in a matter of hours or days. Some of these techniques are capable of building metal parts directly from CAD files. This feature contains a high potential of rapid tool manufacturing such as mold and die. This method is suitable for making tools for a small volume production. The rapid tools can be used to create prototypes for testing and evaluating purposes, by which can enhance product quality, improve a design, and shorten time to market.This project investigates a feasibility to use Selective Laser Sintering (SLS) the RP technique to build mold insert for the plastic injection molding production. The material employed in this experiment is ST-200 steel powder. The mold insert is designed using CAD software and built using the selected RP process and material. Then, the insert is assembled with a standard mold base and a plastic injection molding machine. The results of the operating test are regarded satisfactory, as the mold can produce good quality part and has on significant damage. Thus, this research proves that the selected material and process can be used for the making of mold insert. The knowledge obtained from this research is applicable in various area of applications, especially rapid tooling. The technique and know-how would be helpful for the product design development and the tool making industry, as well as, the plastic industry.

บรรณานุกรม :
จิรเดช นาคเงินทอง , บุษยวรรณ อาริยธรรม , กิตตินันท์ อันนานนท์ , เอนก ภู่จำนงค์ , เจนวิทย์ โสภารัตน์ , Jiradech Nakngoenthong , Busayawan Ariyatum , Kittinan Unnanon , Anek Phuchamnong , Jenwit Soparat . (2550). การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิรเดช นาคเงินทอง , บุษยวรรณ อาริยธรรม , กิตตินันท์ อันนานนท์ , เอนก ภู่จำนงค์ , เจนวิทย์ โสภารัตน์ , Jiradech Nakngoenthong , Busayawan Ariyatum , Kittinan Unnanon , Anek Phuchamnong , Jenwit Soparat . 2550. "การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิรเดช นาคเงินทอง , บุษยวรรณ อาริยธรรม , กิตตินันท์ อันนานนท์ , เอนก ภู่จำนงค์ , เจนวิทย์ โสภารัตน์ , Jiradech Nakngoenthong , Busayawan Ariyatum , Kittinan Unnanon , Anek Phuchamnong , Jenwit Soparat . "การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จิรเดช นาคเงินทอง , บุษยวรรณ อาริยธรรม , กิตตินันท์ อันนานนท์ , เอนก ภู่จำนงค์ , เจนวิทย์ โสภารัตน์ , Jiradech Nakngoenthong , Busayawan Ariyatum , Kittinan Unnanon , Anek Phuchamnong , Jenwit Soparat . การศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างต้นแบบแม่พิมพ์รวดเร็ว สำหรับงานฉีดพลาสติกด้วยวิธีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.