ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
นักวิจัย : รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ศรีหรรษา มลิจารย์ , สมนึก เชื้อวงศ์สกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831053000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ศรีหรรษา มลิจารย์ , สมนึก เชื้อวงศ์สกุล . (2551). การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ศรีหรรษา มลิจารย์ , สมนึก เชื้อวงศ์สกุล . 2551. "การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ศรีหรรษา มลิจารย์ , สมนึก เชื้อวงศ์สกุล . "การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
รัชนี ฮงประยูร , พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , วิชัย โฆสิตรัตน , สุจินต์ ภัทรภูวดล , ศรีหรรษา มลิจารย์ , สมนึก เชื้อวงศ์สกุล . การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.