ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์
นักวิจัย : อัมพร โพธิ์ใย , Amporn Poyai , ชาญเดช หรูอนันต์ , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา , อุดม เตชะกิจขจร , Charndet Hruanun , Opas Trithaveesak , Nipapan Klunngien , Nutthaphat Thornyanadacha , Udom Techakijkajorn
คำค้น : Computer hardware , Computer input-output equipment , Computer storage devices , EEPROM , Electrical Erasable Programmable Read Only Memory , Engineering and technology , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สมาร์ทเซ็นเซอร์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , หน่วยความจำ , เทคโนโลยีอีอีพรอม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5131
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโลยีหน่วยความจำชนิด EEPROM ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในสมาร์ทเซ็นเซอร์ การออกแบบและการผลิตหน่วยความจำชนิดนี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ประกอบกับการขาดองค์ความรู้ในส่วนนี้ของศูนย์ฯ ดังนั้น เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดและประหยัดเวลา ศูนย์ฯ จึงขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนรายหนึ่งให้เปิดเผยข้อมูลการผลิตซึ่งได้แก่ ผังภูมิวงจรรวมในรูปแบบ GDS II ไปสร้างกระจกต้นแบบ และปรับขั้นตอนการผลิตที่ได้ให้เข้ากับกระบวนการผลิตที่มีอยู่ของศูนย์ฯ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการนี้ คือ ต้นแบบหน่วยความจำชนิด EEPROM สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์ และเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างหน่วยความจำชนิด EEPROM

บรรณานุกรม :
อัมพร โพธิ์ใย , Amporn Poyai , ชาญเดช หรูอนันต์ , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา , อุดม เตชะกิจขจร , Charndet Hruanun , Opas Trithaveesak , Nipapan Klunngien , Nutthaphat Thornyanadacha , Udom Techakijkajorn . (2552). โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัมพร โพธิ์ใย , Amporn Poyai , ชาญเดช หรูอนันต์ , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา , อุดม เตชะกิจขจร , Charndet Hruanun , Opas Trithaveesak , Nipapan Klunngien , Nutthaphat Thornyanadacha , Udom Techakijkajorn . 2552. "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อัมพร โพธิ์ใย , Amporn Poyai , ชาญเดช หรูอนันต์ , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา , อุดม เตชะกิจขจร , Charndet Hruanun , Opas Trithaveesak , Nipapan Klunngien , Nutthaphat Thornyanadacha , Udom Techakijkajorn . "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อัมพร โพธิ์ใย , Amporn Poyai , ชาญเดช หรูอนันต์ , โอภาส ตรีทวีศักดิ์ , นิภาพรรณ กลั่นเงิน , ณัฐพัชร์ ธรณ์ญาณาเดชา , อุดม เตชะกิจขจร , Charndet Hruanun , Opas Trithaveesak , Nipapan Klunngien , Nutthaphat Thornyanadacha , Udom Techakijkajorn . โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอีอีพรอม (EEPROM) สำหรับสมาร์ทเซ็นเซอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.