ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก
นักวิจัย : ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Radio frequency identification systems , RFID , VLSI communication circuits , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาร์เอฟไอดี , อุตสาหกรรมเหล็ก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในโลกปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางโลจิสติก หรือจะเป็นทางตรวจสอบย้อนกลับ ทั้งสิ่งมีชิวิตและสิ่งของ สาเหตุหลักมาจากการบังคับใช้ของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และวอลล์มาท เมือนำ RFID มาใช้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมากขึ้น อย่างไรก็ดี การนำ RFID มาใช้นั้น จะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการใช้งานระบบ RFID เอง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ติดแท็ก หรือวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่ใช้ ล้วนมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ RFID การนำ RFID ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับอุตสากรรมเหล็ก เป็นสิ่งทีท้าทาย เนื่องจากคลื่นวิทยุนั้นไม่แพร่ในตัวนำ ทำให้ RFID ลดประสิทธิภาพลงเมือประยุกต์ใช้กับเหล็ก นอกจากนี้ยังจะมีผลกระทบจากหลายวิถีของคลื่น ดังนั้นการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องที่เหมาะกับงานนี้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ตามท้องตลาดได้มีเครื่องอ่านย่านความถี่สูงยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านำเข้า และพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ทั่วไป เมือนำมาใช้ในงานของกระบวนการผลิตเหล็ก จึงต้องนำมาเพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการอ่านแทคในสภาวะแวดล้อมที่มีเหล็ก เป็นจำนวนมาก ในโครงการนี้จะพัฒนาเครื่องอ่านที่จะสามารถนำไปใช้ในสภาวะแวดล้อมที่มีเหล็ก จำนวนมากเป็นหลัก เช่นในกระบวนการผลิตเหล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด และลดผลกระทบจากการลดทอนของสัญญาณ และ multipath โดยจะให้เครื่องอ่านนั้นสามารถอ่านแทคได้มากขึ้น ด้วยการควบคุมทิศทางและความแรงของสายอากาศจากไมโครคอนโทลเลอร์ นอกจากนี้มาตรฐานโปรโตคอลก็เป็นสิ่งสำคัญ การใช้มาตรฐานเดียวกันเสมือนกับการใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสาร ดังนั้นในการโครงการนี้จะอิงมาตรฐาน EPC ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางโลจิสติก

บรรณานุกรม :
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . (2552). โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . 2552. "โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . "โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ละออ โควาวิสารัช , La-or Kovavisaruch . โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ความถี่สูงยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.