ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
นักวิจัย : เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , รงรอง หอมหวล , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ , สุภาพร กลิ่นคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031039000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , รงรอง หอมหวล , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ , สุภาพร กลิ่นคง . (2553). การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , รงรอง หอมหวล , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ , สุภาพร กลิ่นคง . 2553. "การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , รงรอง หอมหวล , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ , สุภาพร กลิ่นคง . "การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน , รงรอง หอมหวล , ชลิดา เล็กสมบูรณ์ , อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ , สุภาพร กลิ่นคง . การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.