ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
นักวิจัย : กิตติพงศ์ เอกไชย , พิเชษฐ พุดซ้อน , Kittipong Ekkachai
คำค้น : Automatic control systems , Engineering and technology , Loss control , Manufacturing engineering , Steel bars , การควบคุมความสูญเปล่า , บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เหล็กเส้น
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งนับเป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ โดยในแต่ละปีมีการใช้เหล็กเส้นสำหรับก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน การบริหารงาน การสั่งซื้อ และการใช้งานเหล็กเส้นของบริษัทฯ ยังมีจำนวนการสูญเสียเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีแนวความคิดที่สร้างระบบบริหารจัดการการใช้งานเหล็กเส้นขึ้น เพื่อลดความสูญเสียของเหล็กในการก่อสร้าง ในขณะเดียวกันหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทาง อุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มีงานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการคำนวณเพื่อลดการสูญเสียจากการตัด โดยใช้กระบวนการทางคอมพิวเตอร์ช่วย เพื่อลดเวลาการทำงานของบุคลากร และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น จึงมีแนวความคิดที่จะร่วมมือในการพัฒนาโครงการร่วมกัน เพื่อสร้างระบบบริหารการตัดเหล็กเส้นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบฐานข้อมูล อัลกอริธึมสำหรับคำนวณการตัด และหน้าจอติดต่อผู้ใช้งาน ประโยชน์ของระบบ คือ จะช่วยคำนวณการตัดเหล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียในกระบวนการตัด และช่วยวางแผนการสั่งซื้อเหล็กเส้นให้เหมาะกับช่วงเวลาต่างๆ โดยเมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยจะถูกนำไปใช้งานที่บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด ต่อไป โดยโครงการนี้เป็นการจ้างวิจัยโดยบริษัทสี่พระยาก่อนสร้างเป็นเงินจำนวน 450,000 บาท มีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี 6 เดือน แบ่งเป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์ 6 เดือน และการบำรุงรักษา 1 ปี

บรรณานุกรม :
กิตติพงศ์ เอกไชย , พิเชษฐ พุดซ้อน , Kittipong Ekkachai . (2552). โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , พิเชษฐ พุดซ้อน , Kittipong Ekkachai . 2552. "โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพงศ์ เอกไชย , พิเชษฐ พุดซ้อน , Kittipong Ekkachai . "โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กิตติพงศ์ เอกไชย , พิเชษฐ พุดซ้อน , Kittipong Ekkachai . โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.