ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก
นักวิจัย : เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , จตุพร ชินรุ่งเรือง , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , จารุวลี ฮวดมัย , ศิรปัฐช์ บุญครอง , ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ , Seksun Sartsatit , Jatuporn Chinrungrueng , Saowaluck Kaewkamnerd , Rachaporn Keinprasit , Charuwalee Huadmai
คำค้น : Communication technologies , Conditional Access , Engineering and technology , Signals and system , บริษัททรู วิชั่นส์(มหาชน) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สัญญาณโทรทัศน์ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ , โทรทัศน์ -- เครื่องรับและการรับ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5026
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายการโทรทัศน์แบบที่เสียค่ารับชมหรือค่าสมาชิกที่ส่งผ่านระบบเคเบิ้ลและผ่านดาวเทียม ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยม แต่ปัญหาที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่คือ การขโมยสัญญาณเพื่อรับชมรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะโดยการเจาะระบบ หรือ การใช้เครื่องรับที่ผิดกฎหมายที่มีจำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลาย การใช้อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบสำหรับเฉพาะสมาชิก เป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานและถูกใช้โดยบริษัทโทรทัศน์ระบบเคเบิ้ลและดาวเทียมโดยทั่วไป ถึงกระนั้น ปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็ยังเกิดขึ้น ทำให้บริษัทกระจายสัญญาณสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมา ทางบริษัทกระจายสัญญาณ ได้มีการนำระบบ Conditional Access หรือ CA จากต่างประเทศมาใช้ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่า smart card (10 $US/card) ค่าดูแลระบบกว่า 90,000 $US/ปี เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทางบริษัททรู วิชั่นส์(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะร่วมวิจัยกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้มีการลงนามในสัญญาเลขที่ PMO 003/2551โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการค้นคว้า, วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบสำหรับเฉพาะสมาชิก โดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่า Conditional Access หรือ CA ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการช่วยเข้ารหัสสัญญาณโทรทัศน์ ระบบ CA ที่จะได้รับการพัฒนานี้จะช่วยป้องกันการโจรกรรมสัญญาณโทรทัศน์ของผู้ที่ไม่ได้เสียค่าสมาชิกได้

บรรณานุกรม :
เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , จตุพร ชินรุ่งเรือง , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , จารุวลี ฮวดมัย , ศิรปัฐช์ บุญครอง , ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ , Seksun Sartsatit , Jatuporn Chinrungrueng , Saowaluck Kaewkamnerd , Rachaporn Keinprasit , Charuwalee Huadmai . (2552). โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , จตุพร ชินรุ่งเรือง , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , จารุวลี ฮวดมัย , ศิรปัฐช์ บุญครอง , ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ , Seksun Sartsatit , Jatuporn Chinrungrueng , Saowaluck Kaewkamnerd , Rachaporn Keinprasit , Charuwalee Huadmai . 2552. "โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , จตุพร ชินรุ่งเรือง , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , จารุวลี ฮวดมัย , ศิรปัฐช์ บุญครอง , ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ , Seksun Sartsatit , Jatuporn Chinrungrueng , Saowaluck Kaewkamnerd , Rachaporn Keinprasit , Charuwalee Huadmai . "โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต , จตุพร ชินรุ่งเรือง , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด , ราชพร เขียนประสิทธิ์ , จารุวลี ฮวดมัย , ศิรปัฐช์ บุญครอง , ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ , Seksun Sartsatit , Jatuporn Chinrungrueng , Saowaluck Kaewkamnerd , Rachaporn Keinprasit , Charuwalee Huadmai . โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.