ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ
นักวิจัย : ศุภกร สิทธิไชย , Supakorn Siddhichai
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Digital techniques , Image processing , Information, computing and communication sciences , การติดตามวัตถุ , การประมวลผลภาพ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคนิคดิจิทัล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันข้อมูลมากมายจากสื่อต่างๆอยู่ในรูปวีดิโอ เช่น ข้อมูลจากกล้องวีดิโอจราจร หรือกล้องวงจรปิดในอาคารและสถานที่สาธารณะ โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงานในกลุ่มงานเทคโนโลยีภาพ

บรรณานุกรม :
ศุภกร สิทธิไชย , Supakorn Siddhichai . (2552). โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกร สิทธิไชย , Supakorn Siddhichai . 2552. "โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ศุภกร สิทธิไชย , Supakorn Siddhichai . "โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ศุภกร สิทธิไชย , Supakorn Siddhichai . โครงการประมวลภาพเพื่อแยกและติดตามวัตถุ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.