ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
นักวิจัย : วิทูร ลีลามานิตย์ , Vitoon Leelamanit
คำค้น : Biomedical materials , Decannulation assessment devices , Electrical and electronic engineering , Electrical engineering , Engineering and technology , Prototypes, Engineering , Tracheotomy , การเจาะคอ , ต้นแบบ , ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น , ท่อเจาะคอ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , สไปโรเมทรี , อุปกรณ์ทางการแพทย์ , เครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมของเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอที่ได้แผนแบบไว้แล้ว และกำลังดำเนินการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยกรวยครอบปากและจมูกต่อกับโฟลลูปเซนเซอร์ วงจรปรับแต่งสัญญาณ วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล คอมพิวเตอร์และมุลภัณฑ์ ประกอบกันเป็นเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอที่ใช้สำหรับประเมินสภาวะการหายใจทางจมูกของผู้ป่วยเมื่อเอาท่อเจาะคอว่าหายใจเพียงพอหรือไม่ออก ผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินว่าภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจดีขึ้นและน่าจะถอดท่อเจาะคอได้ จะได้การตรวจด้วยเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอโดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าและออกเต็มที่อย่างเร็วผ่านกรวยครอบปากและจมูกของเครื่อง ขณะที่โฟลลูปเซนเซอร์จะแปลงอัตราการไหลของลมหายใจเข้าและออกนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งไปที่วงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล และแสดงผลเป็น volume-time curve บนจอคอมพิวเตอร์แบบ real time จากนั้นแพทย์จะใช้กำหนดขอบเขตของสัญญาณที่จะทำการวิเคราะห์ เพื่อให้มุลภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ที่ต้องการ พร้อมทั้งคำนวณหาดัชนีชี้วัดการทอดท่อเจาะคอ ถ้าดัชนีชี้วัดมีค่าสูง ผู้ป่วยจะสามารถทอดท่อเจาะคอได้อย่างปลอดภัย เมื่อได้ต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมแล้ว จะทำการทดสอบความถูกต้องแม่นยำและน่าเชื่อถือของต้นแบบก่อนจะนำไปทดลองใช้ ตามโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขประเมินผลทางคลินิก เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย พร้อมตีพิมพ์ผลการทดลองทางคลินิก ซึ่งขณะนี้มีบริษัทไบโอเมทให้ความสนใจเข้าร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพร้อม ที่จะนำต้นแบบไปผลิตจำหน่าย คาดว่าเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอจะเป็นสร้างมาตรฐานใหม่ในการทอดท่อเจาะคอและมีใช้แพร่หลายในทุกโรงพยาบาลในประเทศ อีกทั้งมีศักยภาพในการส่งขายต่างประเทศ เพื่อนำพาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศสู่สากล

บรรณานุกรม :
วิทูร ลีลามานิตย์ , Vitoon Leelamanit . (2550). โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิทูร ลีลามานิตย์ , Vitoon Leelamanit . 2550. "โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิทูร ลีลามานิตย์ , Vitoon Leelamanit . "โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
วิทูร ลีลามานิตย์ , Vitoon Leelamanit . โครงการจัดสร้างต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมเครื่องประเมินการถอดท่อเจาะคอ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.