ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด
นักวิจัย : สุเมธ เลิศอมรสิน , Sumate Lertamonsin
คำค้น : Engineering and technology , Technology for social development and disability person , ป้ายสัญญาณเสียง , ผู้พิการทางสายตา , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4981
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ต้องการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำระบบป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอดภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับอาคารที่คนพิการสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์ภายใน อาคารด้วยตนเองอย่างอิสระ (Accessible Building) ระบบที่จะพัฒนาขึ้นประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภาครับและภาคส่ง อุปกรณ์ภาครับจะเป็นอุปกรณ์แบบพกพาที่คนตาบอดถือเพื่อใช้นำทางในอาคาร อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวรับ และถอดสัญญาณ (รหัสตำแหน่ง) ที่ส่งมาจากตัวส่งสัญญาณที่ติดไว้ตามจุดต่างๆ จากนั้นจะทำการดึงข้อมูลที่เก็บไว้ และแสดงออกในรูปข้อมูลเสียงบอกตำแหน่งปัจจุบันและทิศทางให้คนตาบอดได้รับฟังผ่านทางหูฟัง

บรรณานุกรม :
สุเมธ เลิศอมรสิน , Sumate Lertamonsin . (2552). โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเมธ เลิศอมรสิน , Sumate Lertamonsin . 2552. "โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเมธ เลิศอมรสิน , Sumate Lertamonsin . "โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
สุเมธ เลิศอมรสิน , Sumate Lertamonsin . โครงการจัดทำป้ายสัญญาณเสียงสำหรับคนตาบอด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.