ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3)
นักวิจัย : นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , Nisarat Kayasith , Araree Jirapornanan
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Biometric identification , Biometry , Digital techniques , Identification , Image processing , Information, computing and communication sciences , Pattern recognition systems , การประมวลผลภาพ , การพิสูจน์เอกลักษณ์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคนิคดิจิทัล , ไบโอเมตริกซ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4909
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในโลกปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ ระบบไบโอเมตริกเริ่มมีบทบาทมากในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การตรวจสอบลายนิ้วมือเพื่อการเข้าถึงสถานที่ทำงาน สถานที่สำคัญ รถยนต์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีธนาคารผ่านทางอินเตอร์เน็ท จุดเด่นและข้อได้เปรียบของระบบไบโอเมตริกคือ ไม่สามารถปลอม ไม่โดนขโมย และ ไม่สูญหาย เมื่อเปรียบเทียบกับบัตรเครดิตหรือสมาร์ตการ์ด อีกทั้งไม่ต้องจดจำรหัสผ่านหรือเลขรหัสต่าง ๆ อุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเป็นของต่างประเทศและมีราคาแพง เนื่องจากใหม่และมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนรวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่ตามมา ด้วยเหตุนี้เอง คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอโครงการเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ไบโอเมตริก โดยมีการตรวจสอบลายนิ้วมือและลายม่านตาโดยสามารถร่วมอยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ไบโอเมตริกนี้ต้องใช้เทคนิคชั้นสูง บุคลากรและทุนวิจัยเป็นจำนวนมาก ทางคณะผู้วิจัยจึงได้วางแผนงานเป็นสองเฟสในระยะเวลา 3 ปี โดยในเฟสแรก (ปีที่ 1) ได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบไบโอเมตริกเพื่อที่จะใช้ทดสอบบนคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ประมวลผลสัญญาณสำเร็จรูป รวมทั้งได้เชื่อมต่อและทดสอบกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือเชิงแสงซึ่งเป็นผลงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำหรับในเฟสที่สอง (ปีที่ 2 และ 3) จะทำการพัฒนาสร้างชุดฮาร์ดแวร์ประมวลสัญญาณดิจิทัลขึ้นเองทั้งหมด โดยมีเป้าหมายเป็นอุปกรณ์ไบโอเมตริกตรวจสอบลายนิ้วมือที่ทำงานเป็นอิสระ ซึ่งสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เข้าระบบฐานข้อมูลกลางผ่านทางช่องสัญญาณสื่อสารแบบใช้สายได้ ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดจะเป็นขั้นตอนวิธีและฮาร์ดแวร์เครื่องต้นแบบที่เป็นฝีมือของคนไทย

บรรณานุกรม :
นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , Nisarat Kayasith , Araree Jirapornanan . (2552). ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , Nisarat Kayasith , Araree Jirapornanan . 2552. "ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , Nisarat Kayasith , Araree Jirapornanan . "ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
นิสารัตน์ กายะสิทธิ์ , อารารี จิระพรอนันต์ , Nisarat Kayasith , Araree Jirapornanan . ระบบไบโอเมตริกและฮาร์ดแวร์ประมวลภาพดิจิทัล (ระยะที่ 2-3). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.