ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน (DAM)
นักวิจัย : กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , อุดม ลิ่วลมไพศาล , สันติพงศ์ ครุกานันต์ , วัลยา เหลืองนฤทัย , กิตติพงศ์ เอกไชย , เจษฎา ขัดทองงาม , คัมภีร์ สุขสมบูรณ์ , อุ่นพงศ์ สุภัคชูกุล , ประกอบ โกเมศวรากุล , ทรงกรด ธิราชัย , ณัฐวุฒิ กิจบุตราวัฒน์ , ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ , Kanokvate Tungpimolrut , Udom Lewlomphaisarl , Santipong Karukanan , Wanlaya Laungnarutai
คำค้น : Automatic control , Automatic control systems , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Remote control , SCADA , Supervisory Control And Data Acquisition , การควบคุมระยะไกล , การควบคุมอัตโนมัติ , การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , ชุดตรวจวัดแรงดันน้ำ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เขื่อนรัชชประภา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ตามที่เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความต้องการที่จะติดตั้งระบบ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อน การดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อน อาศัยการวัดค่าต่างๆ ในบริเวณเขื่อน เช่นการวัดระดับน้ำใต้ดิน (Underground Water) ในหลุมวัดน้ำ (Observation Well) การวัดแรงดันของหัววัดที่ติดตั้งที่ตัวเขื่อน การวัดความเร่งของแผ่นดินไหว (Accelerometer) การคาดเดาปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ เพื่อการเก็บกักน้ำ เป็นต้น ในปัจจุบันกฟผ.ใช้บุคคลากรทำการวัดค่าต่างๆ ด้วยมือ ซึ่งใช้เวลามาก ข้อมูลที่ได้ไม่ใช่ข้อมูล ณ เวลาเดียวกัน และเสียเวลาในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำการวิเคราะห์ ทำให้มีข้อจำกัดในการประเมินถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA) ซึ่งมีองค์ความรู้และทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่เรียกว่า SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบช่วยดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อนได้ โดยพื้นฐานตัวระบบฯ จะประกอบไปด้วยส่วนของ หน่วยวัดคุมระยะไกล (Remote Terminal Unit, RTU) ที่จะทำการรวบรวมข้อมูลจากแต่ละหัววัด (Sensor) ต่างๆ และทำการส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารทั้งแบบมีสาย (Copper wire or Optical fiber) หรือแบบไม่มีสาย (Radio Frequency, RF) ผ่านไปยังระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลที่ได้จะนำส่งไปยังระบบวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงเขื่อนต่อไป รวมทั้งส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อการดูข้อมูลแบบปัจจุบัน (Real time) การทำงานรายงานสรุป เป็นต้น

บรรณานุกรม :