ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย
นักวิจัย : วศิน สินธุภิญโญ , เปรมนาถ ดูเบ , มารุต บูรณรัช , สุทัศน์ แซ่ตั้ง , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ภัชริกา ชูตระกูล , พรพิมล ผลินกูล , ตรีภพ สรรเพชร์นิยม , เทพชัย ทรัพย์นิธิ , สรรพฤทธิ์ มฤคทัต , นิรันดร์ อังควัฒนวิทย์ , อัษฎางค์ แตงไทย , ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์ , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ , กฤษณ์ โกสวัสดิ์ , Nattanun Thatphithakkul , Choochart Haruechaiyasak , Krit Kosawat , Kwanchiva Saykham , Chatchawal Sangkeettrakarn
คำค้น : Information storage, retrieval and management , Information, computing and communication sciences , Multimedia systems , การค้นข้อสนเทศ , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , ระบบมัลติมีเดีย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันนี้ข่าวสารได้กลายเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับเรามาก ทั้งหนังสือพิมพ์ที่มีมากมายหลายฉบับ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเป็นฉบับและให้บริการบนเว็บไซต์ ข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งมีข่าวเช้า ข่าวข่าวเที่ยงวัน ช่วงหัวค่ำ ข่าวเที่ยงคืนและข่าวทุกๆชั่วโมง ถึงกับมีสถานีโทรทัศน์บางช่องที่เป็นสถานีเรื่องข่าวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีข่าวสารจากสถานีวิทยุต่างๆมากมาย ดังจะเห็นได้ว่ามีข่าวสารมากมายที่มีให้เราทราบรู้ในแต่ละวัน ในขณะที่แต่ละวันเรามีเวลาจำกัด ดังนั้นเราจึงอยากที่จะคัดสรรหรือค้นหาข่าวสารเฉพาะที่เราสนใจมาดู นอกจากนี้ข่าวสารที่ผ่านมาในแต่ละวันได้ถูกเก็บไว้มากขึ้นเรื่อยๆ การค้นหาข่าวสารที่เราสนใจในฐานข้อมูลข่าวสารที่ใหญ่มหาศาล จะทำไม่ได้เลยหากไม่มีระบบค้นหาที่ดี จึงเป็นที่มาของโครงการระบบสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย โดยระบบดังกล่าวจะสามารถค้นหาข่าวได้ครบถ้วน ทั้งที่ข่าวที่อยู่ในรูปแบบของเสียง รูปแบบของภาพวิดีโอ หรือรูปแบบของข้อความ ซึ่งเก็บไว้ในเว็ปไซต์หรือในฐานข้อมูล โดยระบบจะค้นหาจากคำที่ตรงกับคำสำคัญ (keyword) ที่ป้อนเข้าไป รวมทั้งคำที่พร้องเสียง คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ระบบเองยังสามารถใช้ในการติดตามข่าวสารที่เราให้ความสนใจและคัด กรองข่าวสารเฉพาะที่เราสนใจได้ และสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัดระบบยังสามารถย่อความข่าว เพื่อให้ผู้อ่านสามารถประหยัดเวลาในการอ่าน และตัดภาพวิดีโอเฉพาะช่วงเหตุการณ์สำคัญให้ผู้ใช้เหลือขอดูเฉพาะช่วงสำคัญ ไม่จำเป็นต้องดูตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :