ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
นักวิจัย : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , บดินทร์ มิลินทางกูร , พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ , ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ , พรสวรรค์ พรมหอินทร์ , Chularat Tanprasert , Piyawut Srichaikul , Jantima Jansaksri , Pongsak Tiyanunti
คำค้น : Data mining , Geographic information systems , Global Positioning System , Information system , Information, computing and communication sciences , การทำเหมืองข้อมูล , ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ , ดาต้าไมนิง , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4855
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่มีความสำคัญมากใน การศึกษาและวิเคราะห์การเกิดเหตุการณ์และผลกระทบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านจัดสรรที่ดิน (land use) ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการภัยพิบัติ ไปจนถึงด้านการจัดการกับอาชญากรรมและการก่อการร้าย เป็นต้น สำหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ดินถล่ม พายุ น้ำท่วม ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนเป็นต้น หน่วยงานที่ดูแลปัญหาส่วนมากยังขาดการมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถนำ เสนอผลการวิเคราะห์ประกอบกับรูปแบบแผนที่ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น สำหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการนี้ จะประยุกต์ใช้งานวิจัยกับข้อมูลของเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลกระทบทางลบต่อวิถีชีวิตของคน ทรัพย์สิน และสังคม การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่นี้ จะอาศัยข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ของการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย ณ สถานที่ และ เวลาต่างๆ จากข้อมูลของหน่วยราชการ และหน่วยงานของทหารหลายส่วน โดยจะนำเอาเทคโนโลยีทางด้านระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) ร่วมกับเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล (Data mining) และเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงผลเสมือนจริง (Visualization) มาช่วยในการวิเคราะห์ในรูปแบบ (pattern) ตามช่วงเวลาในการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ทำการประเมิน และแสดงผล ที่สะท้อนถึง ค่าความเสี่ยง ความเสียหาย และผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ กับการเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในแต่ละครั้ง และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการเกิดเหตุการณ์ก่อการ ร้ายตามจุดต่างๆ และตระหนักถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงการคาดการณ์สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อที่จะใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการ รับมือ และช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , บดินทร์ มิลินทางกูร , พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ , ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ , พรสวรรค์ พรมหอินทร์ , Chularat Tanprasert , Piyawut Srichaikul , Jantima Jansaksri , Pongsak Tiyanunti . (2552). ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , บดินทร์ มิลินทางกูร , พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ , ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ , พรสวรรค์ พรมหอินทร์ , Chularat Tanprasert , Piyawut Srichaikul , Jantima Jansaksri , Pongsak Tiyanunti . 2552. "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , บดินทร์ มิลินทางกูร , พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ , ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ , พรสวรรค์ พรมหอินทร์ , Chularat Tanprasert , Piyawut Srichaikul , Jantima Jansaksri , Pongsak Tiyanunti . "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , บดินทร์ มิลินทางกูร , พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ , ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ , พรสวรรค์ พรมหอินทร์ , Chularat Tanprasert , Piyawut Srichaikul , Jantima Jansaksri , Pongsak Tiyanunti . ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.