ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบผู้ช่วยออนไลน์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบผู้ช่วยออนไลน์
นักวิจัย : อลิสา คงทน , Alisa Kongthon
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Information, computing and communication sciences , Natural language processing (Computer science) , Text processing (Computer science) , การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (คอมพิวเตอร์) , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4840
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยให้ทุกคนสามารถสร้าง ถ่ายทอด และเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วกว่าในอดีต แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศก็ทำให้เกิดปัญหาการท่วมล้นของข้อมูลและ บริการที่มีอยู่อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสื่ออินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ซึ่งแม้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้ สะดวกและรวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่นก็ตาม แต่เมื่อข้อมูลและบริการเหล่านี้มีจำนวนมากเกินไป ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้เนื่องจากไม่ทราบแหล่งที่ อยู่ของข้อมูล โดยปกติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้จะเข้าถึงข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือสืบค้น (Search engine) โดยผู้ใช้จะป้อนคำค้น (Query) ที่อยู่ในรูปแบบของคำสำคัญ (Keywords) จากนั้นระบบจะค้นคืนรายการของเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับคำค้นนั้นแก่ผู้ใช้ โดยที่เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับคำค้นมากที่สุดจะถูกจัดลำดับอยู่ต้นๆ ของรายการเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ง่าย จะเห็นว่าเครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลในปัจจุบันไม่ได้ตอบสนองคำค้นของผู้ใช้โดยตรง เพียงแต่แสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นว่า คำค้นนั้นเกี่ยวข้องและพบมากในเอกสารใดบ้าง ดังนั้นเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือ การออกแบบและพัฒนาระบบผู้ช่วยออนไลน์ซึ่งมีความสามารถในการช่วยผู้ใช้ในการ ค้นหาข้อมูลหรือตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งผู้ใช้สามารถถามคำถามกับระบบโดยการสนทนาโต้ตอบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติ โดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบผู้ช่วยออนไลน์ดังกล่าวนี้ประกอบด้วย เทคโนโลยีการประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีถาม-ตอบ (Question Answering) และเทคโนโลยี Web Servicesเป็นต้น ระบบผู้ช่วยออนไลน์นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอื่นเพื่อทำให้เกิด เป็นบริการรูปแบบใหม่ เช่น ระบบสนทนาออนไลน์ (Instant Messaging) ระบบคำถามคำตอบ (Question Answering system) ระบบสอบถามข้อมูลอัตโนมัติ (Call Center) หรือระบบบริการช่วยเหลืออัตโนมัติ (Help Desk) ซึ่งจะสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ้างพนักงานแผนกบริการลูกค้าของ องค์กรได้ส่วนหนึ่ง ระบบผู้ช่วยออนไลน์นี้จึงถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้า ถึงข้อมูลและบริการ ได้สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องมือสืบค้น (Search Engine) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . (2552). ระบบผู้ช่วยออนไลน์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . 2552. "ระบบผู้ช่วยออนไลน์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . "ระบบผู้ช่วยออนไลน์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อลิสา คงทน , Alisa Kongthon . ระบบผู้ช่วยออนไลน์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.