ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
นักวิจัย : ประยุทธ์ คำเรืองศรี , ธาริน วนิชยางกูรานนท์ , สมศิริ ปฐมทรัพย์ , ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช , กนกพร โตวิจิตร , ภาคภูมิ ล่อใจ , กุลจิรา สุจิโรจน์ , วีระ พลวัฒน์ , ดวงเดือน อาจองค์ , กุณฑินี มณีรัตน์ , อัญชลี มโนนุกุล
คำค้น : Armor , Engineering and technology , Materials engineering , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล , เกราะกันกระสุน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เกราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากกระสุนหรืออาวุธแหลมคมได้ มีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ใช้เป็นเกราะส่วนบุคคล เป็นชิ้นส่วนในรถหุ้มเกราะ หรือในเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น การเลือกใช้เกราะให้เหมาะกับงาน จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สมรรถนะดี หรือมีความสามารถในการรับกระสุนที่มีอำนาจทะลุทลวงสูงขึ้นเรื่อยๆ น้ำหนักเบา ไม่เป็นภาระต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้ และที่สำคัญคือ ราคาเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการผลิตเกราะขึ้นภายในประเทศ จำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เนื่องจากวัสดุเซรามิกส์ โลหะ และโพลิเมอร์ ต่างมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการแตกร้าวที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับการกระแทกจากกระสุนที่ความเร็วสูง งานวิจัยนี้จึงจะเลือกพัฒนาวัสดุให้เหมาะกับศักยภาพในประเทศ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบเสมือน (virtual simulation) ประกอบกับการทดลองจริงตามมาตรฐานโดยความร่วมมือกับสำนักงานวิจัยและพัฒนา กลาโหม นอกจากเทคนิคนี้จะช่วยกำหนดกรอบตัวแปรการผลิตเพื่อให้ได้วัสดุที่มีสมบัติ เหมาะสมกับงาน และช่วยลดจำนวนการทดลองแบบทำลายชิ้นงานแล้ว ยังช่วยออกแบบเกราะให้มีสมบัติทั้งสามด้านที่ต้องการ คือ มีสมรรถนะดี น้ำหนักเบา และราคาเหมาะสม อนึ่ง การพัฒนาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตต้นแบบเกราะแข็งน้ำหนักเบาที่ผ่านการ ทดสอบในระดับ IV ตามมาตรฐาน NIJ โดยคาดว่าจะสามารถส่งเสริมให้เกิดการผลิตเกราะหรือวัสดุที่ใช้ทำเกราะขึ้นใน ประเทศได้ในอนาคตอันใกล้ Armour is a protective covering or sheathing against sharp piercing and ballistic impact. Various applications of the armour include body armour, armour-clad vehicle, armour-clad seat in a helicopter, etc. Key factors for proper armour selection are high performance, or in other word the ability to withstand ballistic impact from bullets with ever-increasing penetrating power, light weight (not burdensome to users or vehicles on duty), and last but not least reasonable price. In order to develop armour parts and design capability in a country, knowledge base on materials selection is a prerequisite, since ceramics, metal, and polymer exhibit different fracture behaviour, especially under ballistic impact. This study will select materials with high potential for local manufacturing capability. Virtual simulation technique will be utilised in comparison with actual ballistic impact testing, under collaboration with the Defense Research and Development Department. Not only that this technique will assist in determining processing variables and minimising the number of destructive testings, but optimisation among the target characterisitcs; i.e. high performance, light-weight, and reasonable price, will also be plausible. A prototype for light-weight hard armor with the NIJ standard level IV is a main target of this project. It is expected that the resultant prototype will encourage the establishment of local armour parts and assembly manufacturing in the near future.

บรรณานุกรม :
ประยุทธ์ คำเรืองศรี , ธาริน วนิชยางกูรานนท์ , สมศิริ ปฐมทรัพย์ , ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช , กนกพร โตวิจิตร , ภาคภูมิ ล่อใจ , กุลจิรา สุจิโรจน์ , วีระ พลวัฒน์ , ดวงเดือน อาจองค์ , กุณฑินี มณีรัตน์ , อัญชลี มโนนุกุล . (2552). การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประยุทธ์ คำเรืองศรี , ธาริน วนิชยางกูรานนท์ , สมศิริ ปฐมทรัพย์ , ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช , กนกพร โตวิจิตร , ภาคภูมิ ล่อใจ , กุลจิรา สุจิโรจน์ , วีระ พลวัฒน์ , ดวงเดือน อาจองค์ , กุณฑินี มณีรัตน์ , อัญชลี มโนนุกุล . 2552. "การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประยุทธ์ คำเรืองศรี , ธาริน วนิชยางกูรานนท์ , สมศิริ ปฐมทรัพย์ , ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช , กนกพร โตวิจิตร , ภาคภูมิ ล่อใจ , กุลจิรา สุจิโรจน์ , วีระ พลวัฒน์ , ดวงเดือน อาจองค์ , กุณฑินี มณีรัตน์ , อัญชลี มโนนุกุล . "การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ประยุทธ์ คำเรืองศรี , ธาริน วนิชยางกูรานนท์ , สมศิริ ปฐมทรัพย์ , ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช , กนกพร โตวิจิตร , ภาคภูมิ ล่อใจ , กุลจิรา สุจิโรจน์ , วีระ พลวัฒน์ , ดวงเดือน อาจองค์ , กุณฑินี มณีรัตน์ , อัญชลี มโนนุกุล . การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.