ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : ปราณี เลิศสุทธิวงค์ , สุวลี จันทร์กระจ่าง , ศรีไฉล ขุนทน , กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , Pranee Lertsutthiwong , Suwalee Chandrkrachang , Srichalai Khunthon , Krisana Siraleartmukul
คำค้น : Agricultural wastes , Bio-based materials , Engineering and technology , Factory and trade waste , Materials engineering , Recycling (Waste, etc.) , Waste products , การนำกลับมาใช้ใหม่ , การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ , ของเสียจากโรงงาน , ของเสียทางการเกษตร , บรรจุภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์พลอยได้ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เฟอร์นิเจอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4768
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในแต่ละปี ปริมาณกากของเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษมีเป็น จำนวนมากและหากมีปริมาณสารปนเปื้อน (อาทิ โลหะหนัก) สะสมน้อยกว่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด กากของเสียเหล่านี้มักจะถูกนำไปทิ้งบนลานตากตะกอน (Landfill) ซึ่งโรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าเช่าพื้นที่สำหรับตากตะกอน ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ พื้นที่สำหรับตากตะกอนมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่ตะกอนจะถูกนำมาทิ้งสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นหากสามารถค้นหาเทคโนโลยีการแปรรูปกากของเสียนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ มูลค่าเพิ่ม อาทิ วัสดุตกแต่ง (furniture cardboard) บรรจุภัณฑ์ หรือ วัสดุทางการเกษตร น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการกากของเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ นอกจากนี้หากสามารถนำมาแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับกากของเหลือทางการ เกษตรโดยนำไคโตซานเข้ามาใช้เป็นสารเหนียว จะเป็นนวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มทางชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการศึกษาเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูป กากของเสียในอุตสาหกรรมกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม โดยในลำดับแรกจะเน้นการพัฒนาเป็นวัสดุตกแต่ง และลำดับรองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์และวัสดุทางการเกษตร นอกจากนี้ยังพัฒนาสารเหนียวที่มีไคโตซานเป็นองค์ประกอบหลัก ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ Annually, large amounts of solid waste (or sludge) from waste water treatment of paper manufactures have been generated. They may be dumped on the landfill if they contain heavy metal lower than the standard of the Department of Industrial Work, Ministry of Industry. Now aday, the area of landfill is quite limited whereas solid waste has been accumulated. In addition, the manufacturers have to pay for transportation and landfill. In case of agricultural wastes, some of them are mixed with soil or used as the ingredient of fertilizer. However, the value of the wastes are quite low. Therefore, the production of value added products, e.g. furniture cardboard, packaging and agricultural product, from solid wastes will be searched for. In this proposal, it will be focussed on the modification of the solid wastes by searching the suitable technology for value added product such as furniture cardboard, packaging and agricultural product. In addition, the strength binding agent containing chitosan will be formulated.

บรรณานุกรม :
ปราณี เลิศสุทธิวงค์ , สุวลี จันทร์กระจ่าง , ศรีไฉล ขุนทน , กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , Pranee Lertsutthiwong , Suwalee Chandrkrachang , Srichalai Khunthon , Krisana Siraleartmukul . (2549). ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปราณี เลิศสุทธิวงค์ , สุวลี จันทร์กระจ่าง , ศรีไฉล ขุนทน , กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , Pranee Lertsutthiwong , Suwalee Chandrkrachang , Srichalai Khunthon , Krisana Siraleartmukul . 2549. "ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปราณี เลิศสุทธิวงค์ , สุวลี จันทร์กระจ่าง , ศรีไฉล ขุนทน , กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , Pranee Lertsutthiwong , Suwalee Chandrkrachang , Srichalai Khunthon , Krisana Siraleartmukul . "ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
ปราณี เลิศสุทธิวงค์ , สุวลี จันทร์กระจ่าง , ศรีไฉล ขุนทน , กฤษณา ศิรเลิศมุกุล , Pranee Lertsutthiwong , Suwalee Chandrkrachang , Srichalai Khunthon , Krisana Siraleartmukul . ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากกากของเสียในโรงงานกระดาษและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.