ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง
นักวิจัย : อรุณี ทับเที่ยง , ริชาร์ด เวเนเบิล , Arunee Tabtiang , Richard Venables
คำค้น : Engineering and technology , Materials engineering , Polyethylene , Polymers , Polypropylene , Reinforced plastics , พลาสติกเสริมแรง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเอทิลีน , โพลิโพรพิลีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โพลิโพรพิลีน (PP) และโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) เป็นพลาสติกที่ใช้งานทั่วไป โดยที่ไม่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ขวด ตะกร้า ฯลฯ ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงสูงขึ้น ตัวอย่างเช่นในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ พลาสติกที่ใช้ก็จะเป็นพวก engineering resins โคโพลิเมอร์ หรือ พลาสติกที่ใช้งานทั่วไปที่มีการเสริมแรง PP และ HDPE มีราคาค่อนข้างถูก (~34-37 บาท/กิโลกรัม) เมื่อเปรียบเทียบกับ engineering resins เช่น ไนลอน6 (~93 บาท/กิโลกรัม) โพลิคาร์บอเนต (~120 บาท/กิโลกรัม) โพลิ(ออกซิเมธิลีน) (~90 บาท/กิโลกรัม) และโคโพลิเมอร์อะคริโลไนไตรล์-บิวตะไดอีน-สไตรีน (~56 บาท/กิโลกรัม) การเสริมแรง PP และ HDPE ด้วย talc และ ไมก้า จะเพิ่มความแข็งเหนียวของวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในบางกรณีสามารถนำไปประยุกต์ใช้แทน engineering resins การใช้พลาสติกเสริมแรงแทน engineering resins ได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการทำนายไว้ว่า จะมีความต้องการ engineering resins ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ จึงมีการคาดคะเนว่าการใช้พวกพลาสติกเสริมแรงก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาพลาสติกเสริมแรงในประเทศไทย จะเป็นการขยายความสามารถของโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก และ compounder เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดการผลิตพลาสติกเสริมแรงในประเทศไทย จะเป็นการลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ตลาดของการจำหน่ายแร่กว้างขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์งาน วิจัยนี้ จะทำให้เกิดการศึกษา เกี่ยวกับสมบัติพื้นฐานของพลาสติกเสริมแรงมากขึ้นโดยจะเน้น ในเรื่องผลของการเสริมแรงต่อ matrix crystallization ความแข็งเหนียว และ orientation เป็นต้น Commodity plastics such as polypropylene (PP) and polyethylene (HDPE) are used in applications wher high strength and/or stiffness is not demanded, such as extrusion blow moulded bottles and injection moulded waste paper baskets. When a product demands slightly higher stiffness or strength, such as in appliance or the less demanding automotive applications, engineering resins, copolymers or reinforced commodity plastics must be used. PP and HDPE are relatively cheap(1) (~34 to 37 baht per Kg) compared to the engineering resins, e.g. PA6 (~93 B/Kg), POM (90 B/Kg) and copolymers such as ABS (56 B/Kg). The reinforcement of HDPE and PP with talc, kaolin, mica, etc. is often a cost effective way of stiffening these materials and in some instances the reinforced grades may be used as cheaper alternatives to the engineering resins, typically in automotive applications and domestic appliances. World-wide there has been a large increase in the use of reinforced plastic grades(2) with the view to replacing some of the more costly engineering resins. A recent report(3) predicted that in Thailand there will be an increase in the consumption of engineering resins, principally by the expanding automotive industry; it must be expected also that reinforced grades will experience similar growth. The development of reinforced grades within Thailand will enable local Thai resin manufacturers and compounders to meet the expanding market demands. Thai plastic product fabricators will be able to use reinforced resin grades produced within the country, thereby removing the need to import materials produced abroad. In addition mining Thai concerns will be able to use their products to supply the compounding firms, and hence to widen their market. On a scientific level this project will serve as a vehicle for studying the more fundamental properties of reinforced plastics materials: research into the effect of reinforcements upon matrix crystallization, toughness, orientation, etc. is a highly active field of stuty(2, 13-16).

บรรณานุกรม :
อรุณี ทับเที่ยง , ริชาร์ด เวเนเบิล , Arunee Tabtiang , Richard Venables . (2542). การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรุณี ทับเที่ยง , ริชาร์ด เวเนเบิล , Arunee Tabtiang , Richard Venables . 2542. "การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อรุณี ทับเที่ยง , ริชาร์ด เวเนเบิล , Arunee Tabtiang , Richard Venables . "การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542. Print.
อรุณี ทับเที่ยง , ริชาร์ด เวเนเบิล , Arunee Tabtiang , Richard Venables . การใช้สารเติมแต่งอนินทรีย์บางชนิดเสริมแรงโพลิโพรพิลีนและโพลิโพรพิลีนผสมโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2542.