ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นักวิจัย : วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ , ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240061006&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ , ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล . (2556). การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ , ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล . 2556. "การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ , ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล . "การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ , ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล . การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.